[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen, Onze-Lieve-Vrouwhospitaal
idno 052r
Historiek
origPlace O228p
settlement Geraardsbergen
region Oost-Vlaanderen
weten alle de ghene die sin en(de) die te comene sin dat d(er) arnoudin scoud harinc heeft ghecocht wel en(de) wettelike jeghen clementien
scandeleren hare huus en(de) hare Erue gheleghen in dou(er)ste hirneghem strate alse verre alse hare recht ghedragt jn welc huus en(de)
Erue de vorseide d(er) arnoudin es gherft wel en(de) te wette en(de) heeft(er) al af ghedaen dat hi sculdech was te doene bi wette / duelc huus en(de)
Erue vorseit de vorseide clementie heeft wed(er) ghenome(n) in Erfelik(er) renten jeghen den vorseiden h(er) arnoudine / omme . xvj . s . oud(er)
zwart(er) par siars Erfelik(er) Renten ofte ene(n) ouden groet(en) coni(n)x torn ou(er) . x . d s te gheldene i(n) ghereden pen(n)ingh(en) elkesiars den vor
seiden h(er) arnoudine ofte den ghene(n) die dese chirographie brinct telken kersauonde ofte telken sente marie(n) lichtmesse v(er)golden
te sine En(de) in manire(n) ware dat sake dat de vorseide clementie ofte hare oer niet ne g[o]lde dese vorseide rente den h(er) arnoudine
ofte den ghene(n) die dese chirographie brochte telken k(er)sauonde en(de) sente marien lichtmesse ou(er) lede sond(er) de vorseide rente te
gheldene dan so mochte d(er) arnoudin vorseite ofte de ghene die dese chirogr brochte hant slaen ant vorseide huus en(de) Erue en(de) an
al datt(er) op ware ertvast en(de) nagheluast en(de) houdent euwelike gheliic sinen propren goede sond(er) wed(er) segghe(n) va(n) jemen dit
was ghedaen en(de) op ghegheue(n) jn p(re)sentie(n) van beeden p(ar)tien vors jnt jar . m . ccc . en(de) . xvj . smanda[]s na halfuasten vore jhanne
Gaffelkine en(de) mase van bracle scepene(n) van gh(er)oustberghe

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]