[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O098p
settlement Oudenaarde
region Oost-Vlaanderen
Dat moeten weten alle die sijn Ende sullen zijn . dat dierlay rijcman / griele ende marie sine zusteren jacop rijcmans kindre(n) waren hebben quite ghe
scolden
en(de) schelden quite den hospittale van auden(aerde) al trecht dat hemlieden verstorue(n) en(de) verschene(n) es van der doet va(n) den her goessine rijcmanne haerlieder
hoem was an de hiltwinningghe die ser goessins was e(nde) hem toe behoerende ligghende binnen der p(ro)chien van zinghem e(nde) van huerne in so was ma
nieren
dat die selue hiltwinningghe gheleghen es e(nde) ligghen mach Ende al trecht dat hemlieden nem(m)ermeer com(m)en e(nde) verst(er)uen mach in so wat ma
nieren
dat es ofte wesen mach an die vorseide hiltwinningghe e(nde) datt(er) toe behoert in v(or) wat maniere(n) dat soe gheleghen es en(de) ligghen mach en(de)
dat bi wille en(de) bi c(on)sente van schepenen alse voegde van hemlieden / de welke hiltwinningghe in v(or) wat maniere(n) dat soe gheleghen es der
goessin rijcman vorseit gaf den hospitale van auden(aerde) ghelijc dat eene cyrographie v(er)claert vor dese ghemaect. Or(conden) der jan van der crayen
der jan brune der heinric van viue der gheerart wauel der gillis crijn der gillis van pudebrouc en(de) der clays piet[er] alse schepenen [in]
auden(aerde) . Dit was ghedaen jnt jaer ons heeren .m.ccc. en(de) xlv. sdonresdaechs naer sente matheeus dach


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]