[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O598r
settlement *** leeg ***
region *** leeg ***
Dat moeten weten alle die zijn en zullen zijn dat joncvr jehane sbonten jan perrekins wedewe met goeder vorzienicheden heeft ghegheuen en(de) gheft jane pont en(de) jane den smet alse Prouiserres van der kerken van pamele v. lb par
vlaenderscher munten siaers erfeliker Renten te hebbene en(de) te heffene deene hilt tons(er) v(ro)uwen daghe lichtmesse nast comende En(de) alsoe vort eeweleke en(de) erfeleke Ende dandre hilt te beghinnen hebbene en(de) heffene ten sente
jans messe
in midden some(re) nast volghende / nar dien dat zoe gheuaren zal zijn van liue t(er) doot en(de) alsoe vort eeweleke en(de) erfeleke welke vors v. lb par siaers ten paiementen vors / de vors joncvr jehane bewijst en(de) bezet
heft der vors prouiserre(s) van der kerken en(de) haren narcom(m)ers diet om den tijt toe comende wesen zullen in de hande van der kerken op alt Recht dat zoe heft en(de) sculdich es te hebbene ant huus en(de) herue te pamele nast jan
breyns der zoe nu in wont Ontherfde hare wetteleke der af met vogde En(de) warer de vors jan pont en(de) jan de smet alse p(ro)uiserr(es) vors der in gheherft nar wet costume en(de) vsage van der vryeden Soe dat joncvr jehane de hilt van
den vors v lb par siaers mar gheuen zal hebben ons(er) v(ro)uwen daghe lichtmesse hare lijf / Ende nar hare lijf dat men de vors v lb par siaers erfeleke heffen zal opt huus en(de) herue vors ten vors paiementen Ten co(n)ditie(n)
en(de) ordinancen bouf hier nar volghende Dats te wetene dat de kercmeesters ofte p(ro)uiserr(en) mett(en) vors Rente hueren zullen Eenen tameleken man pape die negheen last van der costerien van pamele hebben zal
die dyaken en(de) subdyaken zijn zal en(de) doffitie in de kerke doen tallen den messen die men te pamele in de kerke zinghen zal ten metten habite datt(er) toe behort dueren in de kerke den tijt van d(er) messe gheduerende wart dat jemen
dien de vors offitie gheconsent(eer)t worde den dienst niet wel en dade dat me(n)e bi den vors p(ro)uiserr(es) af stellen zouden tallen tiden datz te doene ware en(de) eenen goeden tameleken man altoe(s) in die stede stellen / mits desen so hebben de
vors p(ro)uiseres belooft bi consente van ghezwornen van pamele dat men van nu vort an gheuen zal xxx. sc par siaers t(er) vors offitien en(de) dienste bouf also langhe alse joncvr jehane vors leuen zal / Oec mede so es vorwor
de
dat de vors dyaken sculdich zal zijn te zeeghene Eene messe elke weke / eeweleke in de kerke te pamele en(de) hare zielle ou(er) haers mans zielle En(de) ou(er) alle de gone die met rechte loen der af sculdich zullen zijn te hebbene
En(de) behouden dat joncvr jehane vors / ofte die gone die van haren aluen zake zal hebben van den huus vors de vors v. lb par siaers tallen tiden dat hij willen zal bezetten mach met xx. sc par siaers in Elke stede te gader
dar zij wel en(de) soffiss(antelike) bin vryeden beset zullen zijn / Ende gheuielt eenighen tijt dat eenich he(re) spirituel ofte temporel collateur siin wilde der af ofte de vors offitie an hem trecken / in so wat man(i)e(re)n dat ware Soe dat
niet al en bleue in de hande en(de) macht van der vors p(ro)uiserr(en) So es tmeenen en(de) dut(er)ste wille van joncvr jehanen vors dat de kerke van pamele hebbe vort an deene hilt van der vors Rente en(de) darme van pamele
dandre hilt bestelt en(de) ghedistribuert der af bj der vors p(ro)uiserr(en) der af ter kerken en(de) ten armen bouf tote diere tijt dat men paisiuel de vors ordinance zal moghen vulcomen Or(conden) mijn h(er) Piet(er) van Rokigh(em) he(re) van kerke
d(er) jan van erligh(em) d(er) piet(er) de bleeke(re) / en(de) d(er) piet(er) alloese alse schepenen in Audenarde dit was ghedaen jnt jaer ons he(re)n m ccc lxv. in Octob(re)


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]