[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen OLVHospitaal
idno 146 recto
Historiek
origPlace O288p
settlement Geraardsbergen
region Oost-Vlaanderen
Weten alle de ghene die sin ende die te c(o)m(m)ene sin Dat heinr(ic)
ende jan lippins hebben ghecocht ende beiacht wel ende wettelic
jeghen jonfrouwen beat(r)isen( )van der roest . xiij . oude gute coni(n)x
torn siaers Erfeliker renten de welke soe hadde up harlieder
huus ende Erue van den welken . xiij . ouden guten torn siaers
voers jonfroue beat(r)is voerenghenomt hadde eene Cyrog(r)aphie
de welke sie heeft ouer ghegheuen ende gheleuerd den voers heinricke
ende janne om(m)e al der mede te doene dat soere selue mede soude hebben
ghedaen ofte hare de voers rente bleuen ware ter welker r[en]ten
voers heinr(ic) ende jan voerenghenomt sin Com(m)en ende der jnne
gheerft wel ende te wette ende hebben al der af ghedaen dat sire
af sculdech waren te doene bi wette na costume ende vsage van der
poerd hier ouer waren jan mett(er)gans en(de) jan van vusseghem
scepenen van Gheroudsberghe Dit was ghedaen jnt jaer dat
men seit m ccc xlvj saterdachs na sente luux dach

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]