[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace N072p
settlement Ieper
region West-Vlaanderen
Wij henric here van helebeque Ruddre michiel queke maes coppin joos van dentrighe(m) ende jhan droom Scepen(en) van den ypperschen ambachte doen te weitene
allen lieden dat brixis de vos poorter typpre heift ghecocht ende ghecreghen eruelijcke tzinen bouf ende tziins hoirs bouf jeghe(n) h(er) jhanne broederlam
ende joncfrauwe kerstine zine(n) wiue Ses ymete een line Seuentich Roeden ende een half lands litel min of meer ligghende onder mine(n) here van
vlaendren bin den ypp(er)schen ambochte jn de prochie van Sinte jacops vp de zinnebeicstrate an de zuud zide jn drien parchelen Dats te weitene viere
ymete een line ende elleuen Roeden lands tussche den lande van den gasthuse ter belle of een zide ende den lande lamsins crenys of andre zide
Jt(em) een ymet lants tussche den lande dat wilen was joris murgaleids of een zide En(de) sher jans vroeden land of andere Jtem een ymet neghene en(de)
vichtich Roeden lande tusschen den lande svoors h(er) jhans vroeden of een zide en(de) Den lande willems van paskendale of ander zide Van den welken cope
de voors vercopers / houden hem vernoucht lyen vulgoden Ende hebbent vp ghedreghen quite ghescolden ende halm ende ghifte gheworpen den
voors copre wel en(de) wettelike naer costume(n) ende vsagen van den ypperschen ambachte ende hebbens hem ghewed ende ghelooft jn waerscep
zonder calaenge jeghen allen lieden quite land om(m)e quite ghelt behouden sheren chens vute ghaende Jn oorconscepen van deisen dinghen So hebben
wij Scepen(en) voors dese p(rese)nte lettre ghezeghelt met ons(en) propren zeglen Jnt Jaer m ccc iiijxx . ende tiene den xvjsten dach jn septembre

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]