[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O098p
settlement Oudenaarde
region Oost-Vlaanderen
Jc iha(n) van landenghe(m) doe te wetene allen lieden dat die van den hospitale va(n) audenarde
hebben ghecocht wel e(nde) wetteleke jeghen pietren vten riede . viertech scellinghe parisise erfle-
ker
renten siaers . dies anees va(n) den putthe in eruen es . bewijst op twe bunre lants lettel meer
oft miin ligghende in de prochie va(n) audenghe(m) also de tsartre claerleke in heeft . den welken die
van den vorseide(n) hospitale hebben beseghelt . met sbaillius e(nde) scepene(n) zeglen te dien tiden wethou-
ders
taudenghe(m) van michiels haluen van landenghe(m) miints vader / e(nde) dat bi siin orloue om de re-
dene
dat men tforseide lant van hem hilt / den welken tsartre e(nde) orlof / ic consentere / e(nde) houde
ouer goet e(nde) ghestade va(n) pointe te pointe / e(nde) gheloue hemleden va(n) den vorseide(n) hospitale
jn orconscepe(n) va(n) warhede(n) jc hebbe dese lettre gheseghelt met minen propren zegle en(de) was
ghedaen int jaer va(n) g(ra)cien doe men screef . dusentech . driehondert . vier en dertech . jn sporcle


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]