[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace N072p
settlement Ieper
region West-Vlaanderen
Wie jehan de coluenare jacop van den werue jeh(an) hugheman , willem de memer en(de) jehan van den vliederbeke
scepene van den ypersschen ambochte doen te weten tollen den ghonen die dese lett(r)e sullen sien jof horen leisen dat
jehan de puud henrix zone port(r)e in ypre es comen vo[r] o[ns] in p(ro)pre p(er)sone ende heift verkennet dat hi heift
yhuert jeghen den here denys scattine port(r)e in yp(re) twee ymete lants en(de) een vierendeel lettel min jof lettel
meer ligghen[de] onder minen here van vlaend(re) binnen den yp(er)sschen ambochte in de prochie van dickebusch in twen
sticken dats te wetene een ymet en(de) een vierendeel ligghende tusschen clais puuds lande an dene zide en(de) den
lande kanin lauwe[rein]s an dander zide . en(de) een ymet lettel min jof lettel meer tussche(n) jehans puuds lene
en(de) willem edewards lande te houdene tiene jaer van sinte baefs messe . deerste die comt elkes jaers elc
ymet om(m)e twintich scellinghe par te gheldene den vorseiden here denise jof den ghonen die dese lettre
te hemwaerd hebben zal te tween paiementen int jaer dats te wetene dene helt te sinte jans messe
mids zomers deerste die comt ende dander helt te sinte baefs messe dar nar comende ende alse vor van
jare te jare en(de) van t(er)minen te t(er)minen de tiene jaer yduerende jn orconscep van desen dinghen hebben
wie scepene vornomt dese lett(r)e beseghelt met onsen seighelen vtehanghende dit was ydaen jnt jaer
ons heren .m.ccc zesse en(de) dartich saterdaghes vor sinte baefs dach

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]