[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Boogaarden Doos 05
idno 1354 recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wij jan van den mortere En(de) wouter van den broeke Scepene(n) in antw(er)pen maken Cont dat voer ons quame(n) broeder jan de visschere
minister en(de) broeder jan van lille Conue(n)tuael( )des Conuents der broedere van der derder ordene Sente franciscus in antw(er)pe(n) aene
deene zide En(de) jan bouden daens sone En(de) liisbeth vischs siin wittech wiif aene dander zide En(de) bekende(n) aene beide(n) ziden dat si broeder ian
en(de) broeder ian vorseit ghegheue(n) hebben van hoers vorseits co(n)uents weghe(n) te erue en(de) in erfleke(n) Rechte hoer viere(n)deel van den
huyse daer matheeus van den bloeme(n) in te woennene(n) plach ghestaen binne(n) onser vrouwe(n) kerchoue tantw(er)p(en) aene de audeuers
brugge tusschen de Roye aen deene zide en(de) laureyns Cants huys aene dander zide also si seide(n) met al den Rechte dat si broeder
jan en(de) broeder jan vorseit en(de) al hoer vorseide co(n)uent daer aene houde(n)de waren janne bouden daens sone en(de) liisbette(n) sinen
wiue vorseit te hebbene en(de) te behoudene te eeuwelike(n) daghe(n) . om Sesse scellinghe ouder groter tornoyse van munte(n) tsconinx
van vrankerike eene(n) goede(n) ghuldene(n) ouden hallinc van florenchen voer twaeleue grote ghereke(n)t der vorseider munten oft
de werde daer af in goeden euenghelike(n) payme(n)te jaerlike(r) en(de) erflike(r) Renten te gheldene en(de) te gheuene van janne(n) en(de) liisbette(n)
vorseid en(de) van hore(n) nacomelinghe(n) . den vorseide(n) co(n)uente oft horen zekere(n) bode die dese lett(re) toene(n) sal deene helft daer af
elcs jaers te sente jans daghe baptisten in midden zomere en(de) dand(er) helft te kersauonde En(de) om dese vorseide Rente wel
en(de) ghetrouwelec te gheldene so hebbe(n) jan en(de) liisbet vorseit verbonde(n) en(de) te pande gheset dit vorseide vierendeel huys met
al den vorseide(n) Rechte En(de) daer toe hoer vierendeel huys dat jan en(de) liisbet voerghenoe(m)t daer in vercreghe(n) hebben met
alle den Rechte dat si daer in houdende siin op den dach van heden tote eene(n) gherechte(n) onderpande Jn ken(n)issen van
desen letteren bezeghelt met onsen zeghele(n) ghegheue(n) jnt jaer ons he(r)en alsmen screef . m . ccc. viiftech en(de) viere
des vriendaeghs na meydach

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]