[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace N527r
settlement *** leeg ***
region *** leeg ***
Wje johan snouc en(de) michiel masin schepenen mire vrouwen der abbedessen
van messine jn zuutscoten en(de) jn no[e]rscoten jn dien tyden doen te weitene
allen den ghonen die dese lettre zullen zien of horen lesen dat clais
baers doude van zuutscoten heift gheheurt jn chense te sinen liue
jegh(en) den here johan scerebaerde pape en(de) portre jn ypre onder half
ymet lants litel min of meer lighende jn zuutscoten bewesten johan
beyers twelke lant die voors here johan scerebaert cochte jegh(en) den voors
clais baerse en(de) es de coop van der heure drie pont par sjaers tymet
te gheldene te tween paymente(n) jnt jaer dene te sinte baues messe
deerste die come(n) zal en(de) dander helt te sinte johans messe te midsomer
daer naer volghende en(de) also vo[e]rt van jaren te jare(n) ten paymente(n)
voors den voors chens ghedurende Ende dit so heift clais baers
voors gheloft en(de) ghewet wel te gheldene en(de) wel te uulcomene alsoot
hier vors es en(de) mensioen maect up hem seluen en(de) voort vp al tgoet
dat hie heift bede erue en(de) cateilen binne(n) der vierscare voors en(de) voort
so waer dat het si . Jn kennesen van den voors dinghen so hebben Wje
schepene(n) voors dese lettre gheseghelt met onsen zeghelen uuthan
ghende
. dit was ghedaen Jnt Jaer ons heren als men screef m.ccc. en(de)
zestich vp den zeuensten dach van hoymaent

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]