[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace N072p
settlement Ieper
region West-Vlaanderen
Jc suster lisebette bi den ghedoghe van gode abdesse van sijnte clare(n) typre
kenne dat ic hebbe ontfangen van der steide van ypre jn de name en(de)
ou(er) suster marie belles nonne in onsen clooster .ix. lb par als van
den payemente dat haer viel den eerste(n) dach van october van den
welke(n)
payemente vors en(de) van allen verleidene(n) payementen en(de) van
al dat atoutchieren mach om cause van der voors lijfrente scelde der
of
quite der vors steide ou(er) suster marie vors jn kennessen der wareide
so hebbic abdesse vors deise l(ett)re gheseighelt met mine(n) zeighele ute anghe(n)de
jnt jaer m ccc iiijxx . en(de) twelleue

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]