[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O111p
settlement Velzeke-Ruddershove
region Oost-Vlaanderen
Wij scepenen van Ruddershouen maken Cont En(de) kenleec allen den ghene(n) die nu sijn En(de) hier na wesen
selen dat arnoud van der lakemeren Es Comen vor Ons En(de) heeft verkent en(de) verlijt dat hi Es schuldich
janne van Eecke viertien schellinghe parisise tsiaers Erfleker Renten dats te verstaene Eenen groten
tornoysen Ouer twalef penninghe paris oft de waerde daer af jn anderre munten te gheldene jaerlics
telken kersthauonde En(de) dese viertien schellinghe par heeft arnoud vorseit bewijst en(de) beset wel en(de)
wetteleke janne vornompt En(de) sine(n) na Comers Erfleke durende vp Eene hofstede ligghende te Rud
dershouen
benede(n) den weghe En(de) die hi ghecreech jeghen gilles pandelaerde En(de) vp een dachwant lants let-
tel
men Oft meer ligghende beneden der vorseider hofsteden En(de) daer bi En(de) waer dat sake dat arnoud vor
nompt
Oft de ghene die de vors Erfachtichede houden selen niet en golden jaerlics de vornomde viertien schel-
linghe
par janne vors En(de) sine(n) na Comers Erfleke durende ten vornomde(n) daghe jn al d(er) maniere(n) dat vor-
sproken
Es so mochte jan vors oft sine na comers slaen haer hant an den vornomde(n) pant ghelijc an haer proper
Erue En(de) wie desen tChaertre bringhen sal mach hinre sijn van der vornomder Renten jn kenlecheden der waer
heden
hebben wij scepen(en) van Ruddershouen vorseit dese lettren gheseghelt met Onsen zeghele vtehanghen-
de
En(de) behouden Elcs mans Rechte . Dit was ghedaen jnt jaer Ons hee(re)n doe men screef Dertienhondert
zesse en(de) viertich tsondaechs na alf meye


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]