[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen OLVHospitaal
idno 099 recto
Historiek
origPlace O228p
settlement Geraardsbergen
region Oost-Vlaanderen
Weten alle de ghene die sin en(de) die te c(o)m(m)ene siin dat vrancke tabbaerds
heeft ghecocht en(de) beiacht wel en(de) wettelike jeghen ghers thonis xxx s
zuarte(re) paris siaers Erfelik(er) renten de welke de voers ghers hadde
op ser gillis borremans huus en(de) Erue gheleghen in de steenst(ra)te en(de)
dit om(m)e( )eene som(m)e van peninghen de welke vrancke vors ghers
voerenghenomt wel en(de) wettelic vergouden heeft ten welken . xxx . s
paris siaers voers vrancke voerenghenomt es Com(m)en en(de) der
jnne gheerft wel en(de) te wette en(de) heefte(re) al af ghedaen dat hire
af sculdech was te doene bi wette van den welken xxx s par siaers
voers ghers voerenghenomt hadde eenen tsaertre den welken hi
heeft ou(er) ghegheuen en(de) gheleuerd den voers vrancken om(m)e al der
mede te doene dat hire selue mede ghedaen soude hebben jn dien dat hem
de voers rente bleuen ware Hier ouer waren allaems Crul en(de)
mechiel van der Euuerpoerten scepenen van gheroudsberghe
Dit was ghedaen jnt jaer dat men seit . m . ccc . xxxviij . in s(ente)
jhans auonde huut gaende van Oeste

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]