[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Boogaarden Doos 05
idno 1328 recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wi jan wilmaer de roede en(de) willem noese scepenen in Antw(er)pen maken cond dat vore
ons q(ua)men de minist(er) en(de) dcouent vanden broede(re)n vand(er) derdder ordenen in antw(er)pen
in deen side . En(de) jan canteman sh(er) claus cantemans sone in dand(er) side . En(de) be
kenden in beiden siden . Dat de vorseide jan v(er)cocht heeft wetteleke den vorseiden
ministre en(de) co(n)uente alle dat ghedeel en(de) recht dat hi jan houdende was ane de
hofstad en(de) alle dat daer toe hoert die gheleghen es in de cortte mere naest des
selfs co(n)uents huisinghe die wilen was jans poertiers en(de) sijns wijfs wilen
met alle dien rechte dat hi jan houdende was ane dat eyghen en(de) den grond en(de)
dat daer toe hoert om(m)e ene sum(m)e van ghelde daer af hem de vorseide jan wel
kende v(er)gouden vanden vorseiden co(n)uente / Voert bekende si in beiden siden
dat de vorseide minist(er) en(de) co(n)uent sculdech sijn alle jare erfleke en(de) euweleke
den vorseiden janne en(de) sinen nacomelinghen vand(er) vorseid(er) hofstat en(de) van alle
den guede dat si ligghende hebben tusschen dese selue hofstat en(de) de veste to
te acht(er) ter nuw(er)st(ra)ten / viertiene oude grote tornoise gued en(de) custbaer va(n)
sconings monte van v(ra)ncrike jaerliker en(de) euwelik(er) renten ofte de w(er)de daer
ane in gueden andren paim(en)te / tegheldene en(de) tegheuene alle jare vanden
vorseiden minist(er) en(de) co(n)uente die daer nu sijn en(de) namaels sijn selen . den
vorseiden janne en(de) sinen nacomelinghen telken sente steuens daghe
naest den kerstdaghe . en(de) daertoe drie [] capune altoes elcs jaers ten
seluen daghe . Jn kinnessen van desen lette(re)n beseghelt met onsen seglen . Gheghe
uen Jnt jaer ons he(re)n alsm(en) screef . m . ccc . achte en(de) twintech des sondaegs nae
ald(en) apostelen dach

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]