[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Boogaarden Doos 05
idno 1349 recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wij willem de molenne(re) ende wout(r)e vanden broeke scepenen in antw(er)pen maken cond dat vore ons quame(n) jan wilmaer
laureins volcaert ende willem die sone es claus colucs en(de) bekinden dat si wittelec v(er)cocht hebben heinrik zud(er)manne
die twintech scellinghe ende sesse hoendre die(n) si siaers hadde(n) t(er) stat rechte op huis en(de) op den grond dat wouters
was van louene dat ghestaen es inde nuwestrate met allen den rechte dat si ane vorghenomden cheins Ane
huis hof en(de) ane deyghendom vanden gronde houdende waren om(m)e ene sum(m)e( )van pen(n)inghen daer hen de vor
ghenomde jan wilmaer laureins volcaert en(de) willem colucs sone af bekinden al v(er)gouden den welken vorgh(enomde)
cheins met den Eyghendome de vorgh(enomde) jan laureins en(de) willem gheloefden tewaerne jaer en(de) dach jeghen alle
de ghene die terechte comen willen Jn kennissen van desen l(ett)ren beseghelt met onsen seglen Ghegheue(n) int
jaer ons he(re)n alsme(n) screef M . ccc veertech ende neghene des maendaghs na belokenen paeschen

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]