[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace H084p
settlement Veurne
region West-Vlaanderen
Wie Riquaerd van der beerst / charels veise pieter vand en kerlnare / heinrijc stankaerd en(de) robrecht Colin Scepene en(de) Coriers in
veurnambocht / doen te wetene allen lieden / Dat jehan blonde en(de) Carstine zijn wijf camen voor ons en(de) ghauen vp wel en(de) wette
like met halme en(de) met ghiften Jehan abelkine als kercmeester van zinte denijs in veurne / twe jemete lands litel min of
meer ligghende in de prochi van aluerincheem / bezuden an den zamerwech voor den dam van der stede daer jehan vors. nu woend
Jelast met twintich scel[e]ghen par. siaers eweliker renten twelke land Jehan vors. drouch weider vp met halme en(de) met ghiften
als kercmeest(er) vors. de[se vo]rs. Jehan blonde / en(de) Carstinen zinen wiue en(de) haerlieder oire / om(m)e tien sceleghe par. siaers eweliker
renten / den groten tournoisen en(de) twalef pen(n)inghe par. of andre munte Jnt auenant te gheldene Jehan abelkine te kerke(n)
bouf vors. te tween payementen Jnt jaer dats te wetene dene helt te zinte Jehans messe nu com(m)ende en(de) dander he[l]t [te]
zinte baefs mess[e] daer naer com(m)ende / En(de) also voort elx ja[er]s de payemente nauolghende ewelike gheduerende En(de) wae[ret]
zo dat men de vors. rente niet ne goude ten payement daghen vors. en(de) teen payement tandre acht(er) haelde onvulgouden [xx]
hadde macht de vors. kercmeester hand te slane an tvors. land note[n e(nde) ploten tote der tijt dat men zal hebben j[xx]
alle payemente van verleidenen daghen van der vors. eweliker renten En(de) beloueden de vors. rente te warand[eerne`xx]
kerke bo[uf v]ors. naer wetten van den alnde Jn oorconscepen van dezen dinghen hebben [wie] Scepene en(de) C[o.] v[xx]
ghehanghen an deze l(ett)re die was jemaect jnt jaer ons heren duzentich drie hondert en(de) zestich vp den tiensten [xx]
maend

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]