[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O598r
settlement *** leeg ***
region *** leeg ***

Dat moeten weten alle die ziin en(de) selen ziin dat Arent snouc en(de) jan ketel ziin sculdech ghesuorne
van pamele tharen wille lx lb par te boudiin snoux drien kindren bouf en(de) hir af siin borgen
en(de) elc en(de) al jan van bonduse en(de) gillis bints en(de) hebbent al sculden en(de) borghen vors ouere en(de) al
ghelooft en(de) bewijst en(de) de clerke met vogde op al tgoet dat sij hebben en(de) hebben mueghen Ende
arent snouc en(de) jan ketel hebben hare vors borghen ghelooft en(de) bewijst sculdeloes te quitene
voert es te wetene alsoe langhe alse zij dit vors ghelt houden en(de) sculdech ziin / So mote(n) sij Elx
jaers gheue(n) den vors drien bastarden kindren die boudiin vors hadde bj jhanen shinnen / iiij.
lb xvj sc par alse weesen goet En(de) ware alsoe dat djoncste kint / van den iij kindren vors
storue sond(er) wettelijc oer van sinen liue com(m)ende So soude jhane harlieder moeder vors
van den vors lx. lb par hebben xiij. lb par En(de) dandre xlviij. lb par soude(n) hebben dandre
twee kindre vors ofte welc dattre leeftde van den ij andre(n) vors en(de) sterue oec deen kint
van dien tween So soude(n) de xlviij lb par v(er)sterue(n) gheheel op dand(er) dattre leefde / mar waert dat
tfors joncste kint leefde en(de) dandre storue(n) So moest altoes hebben siin auenant van de(n) ghene(n) dier
storue(n) jn de hofstede j. bwndre groet daer wille(m) joes op woende die sij hebben en(de) de ghifte(n) die hem
lieven
boudin har vader vors gaf behoude(n) dat jhane(n) shinne(n) altoes bliue(n) alle de cateille / daer op
ziin en(de) staen eerst vast en(de) naghelvast die har boudin snouc vors gaf dus es te wetene dat
altoes dit goet en(de) ghelt com(m)en sal van den eene(n) op den ande(re)n van de(n) iij vors So dat het alghe
heel
com(m)en sal op dat dandre sterue(n) sond(er) wettel(eke) oer also vors es op den langdst leue(n)den van de(n) iij
kind(r)en vors en(de) storue dlangste leue(n)de van de(n) iij vors Sonder oec wettel(eke) oer also vors es van sine(n)
liue com(m)ende So soude(n) de xlviij lb par en(de) de gront van d(er) vors hofstede / op boudins vors wettelijc
oer weder com(m)en en(de) versterue(n) gheheel behoude(n) altoes allen den cateille(n) vors dat die jhane(n)
vors
ziin en(de) bliue(n) en(de) dat soe oec hebbe van de(n) lx lb par vors xij lb par also vors es dits oec wel
te v(er)stane dat boudins wedue vors behoude har bilevinghe en(de) har recht . jn alt goet dar boudin ute ver
starf
En(de) jn des(er) maniere(n) dat hem vors es So hebbent ghesuor(en) en(de) harlied(en) vors weese jhane hinn(en)
en(de) har seluen arent de snouc jan ketel jan van bonduse en(de) gillis bints vors en(de) elc sond(er)linghe
ghelooft wel en(de) ghetrouwlike te houdene en(de) te vuldoene En(de) bewijst met vogde op al tgoet
dat sij hebben en(de) hebbe(n) mueghen jn kennessen der waerheit So hebben wj gillis vand(er) meerre
en(de) boudiin Raephoft dese cirographe ghezeghelt met onsen p(ro)pren zeghe(le)n alse Scepenen jn
audenarde dar met en(de) waren meest(er) jan vanden b(er)ghe en(de) jan [gommers] alse ghesuorene jn
pamele Djt was ghedaen den xvden van sporcle jnt jar ons hee(re)n m ccc lxx


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]