[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country België
settlement Brugge
repository Rijksarchief Brugge
collection Oorkonden met Blauwe Nummers
idno 11673r
Historiek
origPlace H014p
settlement Damme
region West-Vlaanderen
Gillis cauwe franchois moreel . willem . van . praet wout(er) goedric en(de) jan .f. gherardz. wije Scep(e)n(en) in den . dam
doen te wetene allen lieden dat voor ons camen alz voor scep(e)n(en) . vercateline wedewe S(er) . jans coeleweys ou(er) haer
zeluen . jt(em) der gherard de predre en(de) der gillis van lapsceure alz wettelike voghden van hannek(in) =s(er) jans
coeleweys kind was bi c(on)cente van scep(e)n(en) alz ou(er) voghden . En(de) gauen . halm . en(de) wettelike . ghifte . alebrecht . spisse
nagle te lexis zoettemondz bouf van . ghend . van . vijf pond par. . aeruelik(er) Renten tsiaers . licghende . ende
staende . vp thuus . dland . en(de) al datt(er) toe behoord . van . vooren . tote bachten . daer de vrauwe . cateline voors.
nv . in woend . staende . jn . de kerstrate vp den houc van . der brucghestrate . naest willems vlaminx huse
streckende van voren . acht(er)waerts . tote jans ysereels loue was . jn de brucghestrate . de welke voors. . Rente
men jaerlijx ghelden . zal . ten tween t(er)minen . Dats te wetene . dene heelt / tsinte baefsmesse . Eerst c(o)m(m)ende
En(de) dand(er) heelt te alf maerthe . daer anest volghende En(de) also . voort van . jare te jare en(de) van . t(er)minen te
t(er)minen Ewelike . ghedurende . En(de) de voors. wedewe . ou(er) harer zeluen . en(de) de voors. voghden . ou(er) tvoors. kind . bi
c(on)cente . van . scep(e)n(en). alz. ou(er) voghden . wedden . en(de) beloueden . alebrechte . voors. te lexis. zoetemondz bouf . voors. de
vors. vijf . pond par. aeruelik(er) Renten tsiaers . Te warandeerne . en(de) te wetten te waerne . tseghen . elken
meinsce . licghende en(de) staende . vp . huus en(de) land voros. met vijf . pond en(de) achtien . scellinghen . par. aeruelik(er)
Renten tsiaers . der voren vte gaende te Rechten landceinse . en(de) zij verclarsden . an . beden . ziden bi har(er) Eeden
dat de voors. Rente vercoght was en(de) ygheuen . Elk. enninc par. om(m)e . vichtien penningh(en) par. wan
of dat de voors. vercop(er)s . voor ons hem . wel . ghepaijt hilden .. jn . kenness(en) d(er) warede . hebb(en) wie scep(e)n(en) dese l(ett)re
gheseghelt . m(et) ons(en) zeglen dit was ghedaen den neghenst(en) dach jn meye . Jnt Jaer . m° . ccc° vichtich en(de) drie.

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]