[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O706r
settlement *** leeg ***
region *** leeg ***
Dat moeten weeten alle die sijn ende zeelen zijn dat jan van den keye die men heet vinhouters quam voer heere ende voer wet van seghelsem ende
drouch op wetteleke den ospitale onser vrouwen van audenarde .iij. lb parisise tsiaers erfelike duerende te renten alsulker mu(n)ten alse de heeren van
den lande ontfaen zeelen van renten vallende te twee paymenten tsiaers dats te weetene deen .xxx. sc par telken kersauonde en(de) onbegrepen te sine
toete sente marie(n) lichtmesse dien kersauonde volghende Ende dander .xxx. sc par te gheldene telken sente ians messe in midden somere en(de) onbegrepen
te sine toete sente pieters daghe inganc en(de) oust daer naest volghende Ende alsoe voert van jare te iare te gheldene de vorseide .iij. lb par tsiaers erfele
ke
duerende in der manieren voers Ende deerste .xxx. sc par tsiaers vallende telken kersauonde die sijn beset ende bewijst wel en(de) wetteleke op de
hofstat die daniels van den eechoute was een alf bu(n)re groet lettel mijn ofte meer ende op een hofstat die es ians van den eechoute een dachwa(n)t
ende een alf dachwant groet lettel mijn ofte meer ligghende in de prochie van seghelsem neven der voerseider ofstat ten eechoute De welke beede
hofsteden vors men hout van den abt van lobis en(de) jan van den eechoute vors hout beede de vorseide hofsteden ende ghelt de vors .xxx. sc par
tsiaers die vallen telken kersauonde . voert de voers .xxx. sc par tsiaers die vallen telken sente ians messe in midden somere die sijn beset ende be-
wijst
op een ofstat omtrent een alf bu(n)re groet met husen en(de) met alle den catteilen diere op sijn en(de) wesen sullen ert vast ende nagheluast
ende die catteile ne mach men niet vercoepen sonder den ghene(n) diere de rente op heeft ende terdendeel van eene(n) bu(n)re lants ligghende ne
ven
der vorseider ofstat die ofstat die arnout van waelbosch was ter beken gheleghen in de vors prochie ende marie ian c(u)n(n)ebiers wedewe
en(d)e har kinder houden de vorseide ofstat ende ghelden de vors .xxx. sc par vallende telken sente jans messe in midden somere en(de) men hout se
al van den abt van lobis van den welker heruachticheden en(de) catteile vors de vorseide ian van den keye die me(n) heet vinhouters wart onde-
reft
wel ende wetteleke en(de) den heere in anden ghedreghen nar vsage en(de) costume van den lande en(de) doe wart er in gheereft wel en(de) weteleke
suster joncfr marie cabboets spittaels bouf van onser vrouwen van auden(arde) vors ouer de vorseide voerworde en(de) rente vors en dede ghenouch
den heere en(de) der wet nar vsage en(de) costume van den lande en(de) doe gaf soe weder dese vors heruachtichede en(de) catteile vors den vors ghe
nomden
p(er)soenen te besittene scampeloes alsoe langhe alsi de vors rente wel golden en(de) voerworde wel hilden alsoet vors es en(de) in maniere(n) ware
dat sake dat telken daghen de vors rente niet al vulgolden en ware so adde suster joncfr marie cabboets ofte de bringhere van der
cyrog(ra)phien macht te treckene an den heere ofte an de wet en(de) segghen ofte toeghen har ghebrec dies me(n) hem gheloeue(n) moeste en(de) dan soude de
heere en(de) de wet doen der vors joncfr marie(n) cabboets ofte den bringhere van der cyrog(ra)phie(n) tal der vors heruachticheden en(de) catteile vors
tospitaels bouf vors alse ouer tspittaels propre goet en(de) erue sonder ander prueue der toe te doene en(de) de bringhere van deser cyrog(ra)phien
es machtech de vors rente te hinne Ende al dat hier vore(n) gheseit es was en(de) es ghedaen wel en(de) wetteleke en(de) soe wetteleke dattet al stede moet
houden alloet vors es en(de) bi wille en(de) consente van mijn heere van scoeresse alse hueuerheere bi maninghen van ghiselbrechte den meyere alse
meyere en(de) maenre en(de) bi wijsdom(m)e van willeme(n) heere(n) . daniel de neve . gillis van den keye . gillis screuel . wille(m) van torout . daniel baraet
en(de) jan de weer alse schepene(n) in seghelsem scheere(n) vors dit was ghedaen int jaer ons heere(n) .m.ccc. en(de) xlix. sfriendachs nar sente ni
claus daghe
:


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]