[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Aalst
repository Stadsarchief Aalst
collection Onze-Lieve-Vrouwhospitaal
idno 24r
Historiek
origPlace O061p
settlement Aalst
region Oost-Vlaanderen
Wij scepenen van aelst woutre van Rome / ende Cornillijs moreel Doen te wetene allen lieden Dat com(en) es vor ons aechte
bloemaerts / en(de) heeft ghenom(en) jeghen willeme den volre / en(de) kateline sijn wetteghe wijf / tene(n) erfeliken cheinse / een half buenre
lants / om ene(n) erfeliken cheins / elcs jaers te gheldene willeme en(de) sine(n) wiue vorghen(oemt) / twintech grote tornoyse tsiaers / dwelke half
buenre lants vorseit men houdende es van den goedhuse van vorste / en(de) gheleghe(n) terchem anden driesch / datmen heet
dmonecvelt / neuen claus van den mortre / en(de) dit so heeft aechte vorseit gheloeft / bi c(on)sente van jane twintechoghen
stedehoudende tsgoedshuus van vorst vorseit / tween pen(n)inghen lantcheins tsiaers noch daer utegaende / te betaelne dese
vorseide erfelike rente elcs jaers telken sente bamesse / en(de) altoes ombegrepen te sine te sente martens messe / daer
na volghende verouden te sine / en(de) ware dat sake dat aechte vorseit niet en goude ghelijc dat vors es / en(de) willem en(de)
sijn wijf vors jn ghebreke ware(n) van den vors twintech gr ghelijc alsoet vors es / en(de) deene rente dandre herhaelde
so mochte willem en(de) sijn wijf vorghen(oemt) hare hant slaen / ant vors half buenre lants / en(de) an al datt(er) up stoede / en(de) hou
dent ghelijc sinen andre goede .. jn kinnessen der waerheit hebben wij scepen(en) vors dese lett(r)en gheseghelt / met
onsen seghen vtehanghende jnt jaer ons her(en) alseme(n) screef Dusentech driehondert en(de) viertech tsmane(n)daechs vor kerst dach

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]