[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Boogaarden Doos 05
idno 1344bis recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wj willem de moelne(re) en(de) jan danijs scepenen in Antw(er)pen maken Cont dat vor ons q(ua)men Gilijs en(de) Jan kinde(re) wilen Clarissie
des vos van reed ende bekinden dat si om ene sum(m)e ghelds die hem wel v(er)gouden es v(er)cocht hebben wetteleke he(re)n heinrike ged
uaerde den priest(er) een sist(er) goeds custbaers rogs siaers erfleker en(de) ewelek(er) renten op sine drie buind(re) lands luttel meer
oft min gheleghen in de prochie van reed in ene stede gheheten de wijdschaghe ane die port(er)strate tusschen heinrics
colaes bosch / en(de) maiers kinder land dat welke vorseide land de vorgheseide ghebruede(re) v(er)bonde(n) te pande ouer de
vorseide erfleke rente te gheldene en(de) tegheuene van he(n) en(de) van horen nacomelinghe(n) den vorseiden he(re)n heinrike ende
sinen nacomelinghe(n) alle jare deen helft in sente jans daghe in midden some(re) / en(de) dand(re) helft te k(er)ssauonde en(de) dierste
paye te doene in sente jans daghe naest toecomende en(de) elc vanden vorseiden ghebruede(re)n vor al en(de) onghesondert vort
gheloefden de vors(eide) ghebruede(re) en(de) elc van al dit vorsee land te waernne quite en(de) los van allen Cum(m)e(re) en(de) Calaenge(re) den
vorseiden he(re)n heinrike op des he(re)n cheins en(de) daer toe up . dertiene scellinge en(de) achte pen(n)inghe payments siaers der k(er)ke(n)
van reed / Jn ken(n)essen van desen lette(re)n bezeghelt m(et) onsen zeghlen / Ghegheue(n) int iaer ons he(re)n( ) alsme(n) screef . m . drie
hondert veertech en(de) drie des saterdaeghs vor ha[l]fvasten

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]