[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Aalst
repository Stadsarchief Aalst
collection Begijnhof (te Aalst)
idno 044r
Historiek
origPlace O061p
settlement Aalst
region Oost-Vlaanderen
Wij scepen(en) van aelst .. Boidin van zierenbeke en(de) Jan alistoc .. maken cont en(de) kinlec allen den ghenen die dese lettren selen
sien of hoeren lesen .. Dat seghere de hoedemake(r) heeft ghecocht en(de) ghecreghen wettelec en(de) redelec en(de) wel v(er)gouden Jeghen hein
ricke drabble en(de) jeghen alisen siin wijf drie scellinghe parisise tsiaers erffeliker Renten / eenen ouden groten coninx tornoysen
ouer twallef pen(n)inghe ochte de waerde dar af jn andren goeden gauen paiem(en)te .. Te hebbene en(de) te heffene seghe(re)n vorseit of den
bringhe(r) van deser lettren telken sente Jans messe in midden zome(r) erffelec durende .. En(de) dese vorseide erffelike Rente soe
heeft heinric en(de) siin wijf vorseit beset en(de) bewijst wettelec op hare huus en(de) op hare erue staende en(de) gheleghen Jn de capelle
strate tusschen Goessins vlugs ane deene side ende alisen straels ane dander side .. En(de) te deser vorgheseider Renten es seghe(r)
vorseit wettelec comen en(de) esser wettelec Jn gheeruet na dusage / sede / en(de) costume vander port van aelst .. Jn kinnessen der waer
heit hebbe wij scepen(en) vorghen dese lettren ghezeghelt vthanghende met onsen zeglen Jnt Jaer ons he(r)en doe men screef dusentech driehond(er)t
viue en(de) dertech tsdisendaechs na sente andies dach .

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]