[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Abdij Merkem
idno 88r
Historiek
origPlace H108p
settlement Diksmuide
region West-Vlaanderen
WJE Clais voet Ende pieter gherolf . Scepenen in dixmude doen te wetene allen lieden dat Camen vor ons als vor
Scepenen de kercmeesters van Sinte niclaiskerke van dixmude bi wille consente en(de) ottroye van ons ende onsen ghesellen van
der wet om de grote noot van onser vorseider kerke hebben verkocht wel loyalike ende sonder fraude . Religieusen lieden mer
vrauwen der .. Abdesse en(de) den Conuente van den Cloestre van markeem . vichtiene scellinghe parisise Aerueliker Renten
licghende in de prochie van der berst vp vieren en(de) Een half ymeten lands nordoost van der kerke . twelke lant Jhan Ro-
brechts gaf wettelike Jhanne .F. willaems .F. hannes te Enen aerueliken cheinse om(m)e twintich scellinghe paris. siaers
aerueliker Renten . Ende vord de vors. Jhan Robrechts gaf vp en(de) drouch in handen Jhan poten . alt trechte en(de) macht die
hie hadde en(de) hebben mochte an de vorseide aeruelike Rente en(de) lant en(de) weddet hem te warandeerne te wetten . Jn deser
manieren So gaf ooc Jhan pote vorseit de vors. twintich scellinghe par. aerueliker renten Jn testame(n)te en(de) in aelmoesne(n)
dats te wetene den vors. Religieusen van markeem vijf scellinghe par. en(de) der kerke van dixm(ude) vors. vichtiene scell. par.
Jn der maniere dat Chartren en(de) brieue daer of beseghelt claerliker mentioen maken de(n) welken chaertre de vors. .. Reli-
gieuse bi wille en(de) consente van den vors. kercmeesters en(de) van ons en(de) onsen ghesellen van der wet te hem waert hebben
En(de) dat om(m)e Ene zekere Som(m)e van ghelde . de welke de vors. kercmeest(er)s ontfanghen hebben van den vors. .. Religieusen
vrauwen en(de) helden daer of wel ghepait en(de) de vors. kerke van sinte niclais in dixm(ude) . Ende de vors. kercmeesters bi wille
en(de) consente van ons en(de) onsen ghesellen van der wet dronghen vp . mer vrauwen der Abdesse en(de) den conuente vornoemt
alt rechte en(de) al de macht die sie hadden Jof hebben mochten an de vors. vichtiene scellinghe par. siaers aerueliker
Renten te Eweliken daghen . Jn kennesse der waerheden hebben wij Scepenen vornoemt dese lettren beseghelt met
onsen p(ro)mren zeghelen Dit was ghedaen Jnt iaer ons he(r)en als men screef zijn Jncarnatioen . dusentich driehondert
twee en(de) zestich

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]