[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen OLVHospitaal
idno 167 recto
Historiek
origPlace O228p
settlement Geraardsbergen
region Oost-Vlanderen
Weten alle de ghene die siin en(de) die te com(m)ene siin dat gillis boene heeft ghegheuen in Erfeliker renten willeme
vloebalghe Een huus en(de) Een Erue in allen den ghelaghen dat gheleghen es in de nvstrate tusschen coels hughelix
huus en(de) Erue in deen side en(de) gillis van den m(er)sche huus en(de) Erue in dander side Ende dit om(m)e xxx s paris siaers
alsulk(er) paris alse min he(re) van vlaende(re)n jaerlix zal doen ontfaen van sinen tscainse en(de) van siere renten Ende
die te gheldene in ghereden pen(n)inghen willeme voers en(de) siin Oere giliss(en) voerenghenomt ofte siin Oere Emm(er)
elkes siaers Euwelic duerende telke(n) kersauonde ofte emm(er) telken ons ons(er) vrouwen daghe licht mess(e) daer
naest volghende vergouden te sine Ende ware dat sake dat dese voers rente niet vergouden enware
emm(er) elkes siaers Euwelic duerende telken kersauonde en(de) dat ons(er) vrouwen dach licht mess(e) daer naest
volghende ou(er) leede Eer dan dese voers rente vergouden ware dat dan gillis voers ofte siin oer souden
meughen hant slaen ane dit voers huus en(de) Erue in allen den ghelaghen dat gheleghen soude siin herd
vast en(de) naghel vast en(de) dat houden noten en(de) ploten Euwelic paysiuelic ghelic haren ande(re)n properen
goede sonder Eenech mesbeuren no weder segghen van yemene alse waer bi datte(re) willem voers no siin
Oer no de ghene dit voers huus en(de) Erue houdende soude siin nem(m)ermeer negherande recht der ane
clameren Eesschen no ghecrighen en souden meughen enware bi den wille en(de) consente van gilliss(en) voers
ofte van siin Oere Voerd soe es te wetene dat will(e)m voers zal moeten ghelden . xj . groete torn elkes
siaers clause den coghen in af slane van den . xxx . s paris siaers ten welken huus en(de) Erue voers will(e)m
voerenghenomt es com(m)en en(de) der Jnne gheerft wel en(de) te wette en(de) heefte(re) al af ghedaen dat hi sculdech
was te doene bi wette naer costume en(de) vsage van der poerd behouden allen desen voers pointen en voer
waerden Hier ou(er) war(en) symoen de pelt en(de) jan van der schelden scepene(n) van gheroudsberghe Dit
was ghedaen jnt jaer dat men seit m ccc en(de) liiij scoenfdaechs voer ons(er) vrouwen dach licht mess(e)

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]