[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O098p
settlement Oudenaarde
region Oost-Vlaanderen
kenlijc zij allen lieden Dat joncfr kateline de wedewe van dierl[a]y Crupen(n)inghe met goeder vorsienicheden heeft ghegheue(n) en(de)
gheeft in aelmoesenen om(m)e gode / den hospitale van Audenaerde ten sieken bouf / Ende den armen van audeaerde al haer deel
ende recht dat soe heeft an thuus ende erue bachten der kerken taudenaerde / dat men heet den steen van jnghelant dats
te wetene dat soere an heeft .xxxijste deel in eruen ende in kateylen / Ende an dese vors ghifte dospitael en(de) darme vors
hant slaende stappans naer dat joncfr kateline vors sal sijn gheuaren van liue ter doot / elc helt en(de) helt Ende in deser
manieren dat mijn vrouwe / van den hospitale vors / die dan sijn sal / darme vors dan af coepen mach van haren deele van deser
vorseid(er) ghiften om(m)e de som(m)e van x sc gro(te) vlaemscher munten Ende die moeste mijn vrouwe vors die dan sijn sal / den vors
armen betalen ende ouer legghen / ende daer mede tvors .xxxij.ste deel / van den vors huus ende erue . sospitaels vors alleene
sijnde Ende ghelijc dat vors es So heuet joncfr kateline vors met voegde gheloeft ende bewijst vp al haer deel en(de) recht
van den vors huus ende erue ghenomt den steen van jnghelant jn kennessen ende orcondscepen der waerheden So hebbe(n)
wij fransoye Crupen(n)inc fransoye van der Crayen / Ende daneel van den bossche Alse scepenen in audenarde dese p(rese)nte cyrog
gheseghelt elc onser met sinen zegle vte hanghende Dit was ghedaen jnt jaer ons hee(re)n als men screef m CCC xcv den xiste(n)
dach in octobre


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]