[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Oorkonden met Blauwe Nummers
idno 9397r
Historiek
origPlace I142p
settlement Hulst
region Zeeland
Wj Boude lieue willem braem / gielis de dukere / Ende Colijn van vracenen / Scepenen jn hulst / Doen te wetene
allen lieden Dat jhan soy quam vor ons En(de) verlyde / dat hi heeft vercocht jhanneSer wouters zone twin
tich scellinghe parisise tsiaers ewelike staende / enen groeten tornoysen / gherekent en(de) twalf pen(n)inghe / vp thuus
En(de) Erue dat staet en(de) leeght jn de pott(er)strate / tusschen jhanne coemanne an de ene zide en(de) jhanne berghen
zonde an dander zide streckende tote vp de lieue wtghesteken enen hoeke vp de lieue die soys was
zijns broeder / En(de) dese vorseide Rente zal men ghelden telken zente baefsmesse En(de) die desen tsartre
bringht mach jnne dese vorseide Rente ghelijc joft jhan Ser wouters zone vors. zelue ware jn
oerc(on)scepen En(de) jn kenlicheden der warheden hebben wj vorseide Scepene(n) desen tsartre gheseghelt met
onzen propren zeghelen wthanghende jnt jar ons heeren Als men screef dertienhondert En(de)
drie en(de) twintich jn de weke vor zente jhans messe midden zomere

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]