[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Boogaarden Doos 05
idno 1377bis recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wij Jan vander elst Ende Jan vanden werue Scepenen in Antwerpen maken cond dat vore ons quam lijsbeth van halen Jans docht(er) was van halen met Eenen mombore
hare ghegheuen metten rechte / Ende bekende dat zij om(m)e Eene sum(m)e ghelds die hare al en(de) wel es vergouden vercocht heeft wel en(de) wettelec / broeder boudene van
zeeland minister des co(n)uents vanden broede(re)n vander derder oerdenen sente franciscus in Antwerpen tes ghemeyns c(on)uents behouf / Die Twee oude guldene
hallinghe tsiaers erflek(er) Renten / die zij hadde en(de) houdende was / Op ene hofstat daer nv een huys op staet / toe horende Janne capric diemen heet Jan wils
gheleghen / en(de) ghestaen tusschen de meere poerte in deen zide / en(de) Jans huys was van halen in dande(re) zide / en(de) die altoes verschinen deene helft daer af op
Sente Jans dach baptisten in midde(n) zome(re) En(de) dande(re) helft te kerssauonde / ghelijc dat Scepenen l(ett)ren van Antw(er)pen die daer af ghemaect siin / en(de) die zij den
vors broeder boudene tes vors ghemeyns co(n)uents behouf ou(er) heeft ghegheuen begrepen hebben De welke vors twee guldene hallinghe tsiaers erfleker
Renten metten vors Scepene(n) l(ett)ren / de vors lijsbeth met haren mombore Op droech met verthiene en(de) claerlec quite scoud / tallen daghen tes vors ghemeyns
co(n)uents behouf vanden broede(re)n vander derder oerdene(n) vors / met alle den Rechte dat zij daer ane hadde en(de) houdende was En(de) bekende dat zij gheen
recht daer ane en behilt En(de) die gheloefd[e] zij met haren mombore / den vors broeder boudene / ter vors ghemeyns c(on)uents behouf te waerne Jaer
en(de) dach ieghen alle de ghene die te Rechte come(n) willen / en(de) te claerne quite en(de) vry van com(m)ere en(de) calaengien . Jn kennessen van desen l(ett)ren bezeghelt
met Onsen zeghelen Ghegheue(n) Jnt Jaer ons he(re)n alsmen screef . m . CCC . Tseuentich en(de) zeuene / Twee en(de) twintich daghe in December

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]