[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Boogaarden Doos 05
idno 1344 recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wj woutre vanden brueke en(de) peter van hoboken scepene(n) jn Antw(er)pen maken cont
dat vore ons qua(m) jan bode nu onse medescepene en(de) bekende dat hi om ene sum(m)e
ghelds die hem al es v(er)gouden . v(er)cocht heeft wetteleke heinrike zud(er)manne
coepman van alma(n)gen die viue scellinghe oud(er) grot(er) tornoyse siaers erfleke
van monten sconings van v(ra)ncrike erflek(er) en(de) euwelek(er) renten die hem jan will(em)s
euerards sone jaerlijs sculdech was en(de) tegheldene plach van ene(n) ghedele in huis in
grond en(de) in dat daertoe hoert ghestaen ane die vischmarct tusschen willems
euerards huis en(de) thuis dat m(en) heet de craye tegheldene elcs jaers te tween t(er)minen dats tewetene deen heleft elcs jaers tekerssauonde en(de) dand(re) heleft in sente
jans daghe in midden some(re) . Jn alle dien vorwarden en(de) manieren dat scepene(n)
lette(re)n spreken die daer op ghemaect sijn . de welke lette(re)n de vorseide jan bode ou(er) ghe
gheuen heeft den vorseiden heinrike in alle den rechte en(de) met alle den rechte dat
hi selue daer ane houdende was en(de) ane huis en(de) grond en(de) ane aldat daertoehoert
den welken vorseiden cheins met alle dien dat de vorseide jan hadde ane tvorseide
huis en(de) grond en(de) ane dat daertoe hoert de selue jan bode gheloefde tewaer
ne den vorseiden heinrike jaer en(de) dach quite en(de) los van allen calaengen
jeghen alle de ghene die rechte com(en) willen . Jn kennessen van desen l(ett)ren
beseghelt met onsen zeghlen . Ghegheuen Jnt jaer ons he(re)n alsm(en) screef .
m . ccc . viertech en(de) drie op den dertien dach

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]