[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Mechelen
repository Stadsarchief Mechelen
collection OCMW Mechelen
idno 4911 recto
Historiek
origPlace K830r
settlement regioMechelen
region Antwerpen
Wi scepene(n) van der vriheit van der heiden buten mechelen jan de bere en(de) ghilijs van heuere en(de) woutre van ghestele
groten alle de ghene die dese lettren sien en(de) horen lesen en(de) doen cont met kennissen der waerheit dat jan scotte en(de)
clarissie sijn witteleke wijf hebben ghecreghen een erue metten gronde en(de) dat daer to hort welc erue gheleghen es vp de
vriheit van der heiden in de strate daer scinckel in woent jeghen tser jan hoefts vp vij s tsaers erfleecs tsijns ghemeins
payments also selcs alse men mede coept en(de) voercoep en(de) ghemeinleke in boese gheet en(de) te ghildene dene helft te kersauo(n)de
en(de) dander helft te sente jans misse te desen erue so sijn ghedaen en(de) ingheerft dese voerghenoemde jan scotten en(de) clarissie
sijn witteleke wiif met maenniissen srechters en(de) met wisdome onser scepene(n) die hier ghenoemt sijn en(de) diere sculdech vp
waren te wisene alse wit en(de) recht van den lande wist en(de) behoudeleke ieghelijcs rechte en(de) vm dat dit waer es en(de) wijt kinne(n)
so heb wire scepene(n) die hier ghenoemt sijn onse seghele an ghehanghen Dese lettre was ghemaect jnt jaer ons heren
doen men scref m ccc jaer te alder alder apostele daghe

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]