[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen, Onze-Lieve-Vrouwhospitaal
idno 040r
Historiek
origPlace O228p
settlement Geraardsbergen
region Oost-Vlaanderen
[V]i Seghere vleisch . adriaen vlieghe . Claus minne . Jhan gaffelkin . Peter van den broeke Peter van markebroech ende Jhan de
ruwe Scepenen van gheroustberghe . Maken kinlech allen den ghenen die dese lettren zelen sien ende hoeren Dat ver mergriete jhans
wiif was van der molen heeft ghecocht ende beiacht wel ende wettelike jeghen matten deenkins een huus ende een erue gheleghen
Jn de ghasthuus strate tuschen jhans smunters huus ende erue jn dene zide ene hannekins ecgherics huus ende erue jn dander
zide jnt welc huus ende erue vorghenoemt jn al den gheleghe dat gheleghen es ver mergriete vorghenoemt es gheerft wel ende
te wette ende heefter al af ghedaen dat soe sculdech was te doene bi wette ende dit omme ene somme van peninghen die v(er)mergriete
matten vorseit wel ende wettelic heeft vergholden vort heeft ver mergriete vorghenoemt ghegheuen matten vorseit ende haren
oere dit vorghenoemde huus ende erue te houdene euweleke jn erfeliken pachte van ver mergrieten vorseit ende van haren oere
omme . tiene . scellinghe erfeliker renten siaers van alselkere munten alse ghinghe ende gheue sal siin binnen gheroustb(er)ghe elkes
Jaers telken termpte dar men de vorseide rente sculdech es te gheldene Dats te verstane elkes jaers telken sente Jhans daghe jn midden
zomere ende emmer elkes jaers euweleke binnen den viertiene nachten na sente jhans dach vorseit vergholden te hebbene Ende
jn manieren ware dat sake dat matte vorseit soe ofte hare oer niet ne gholde ver mergrieten vorghenoemt ofte haren oere dese
vorghenoemde rente euweleke elkes jaers telken termpte vorseit gheliic dat voren ghescreuen es ende dat de viertiene nacht na sente
Jhans dach vorseit ourleden So mochte v(er) mergriete vorghenoemt soe ofte hare oer hant slaen an tforseide huus ende erue Jn al den gheleghe
dat ghelghen ware naghel vast ende ertuast ende houdent euweleke paysiuelleke alse hare p(ro)per huus ende hare p(ro)per erue sonder weder secghen
van yemene alse warbi dat de vorseide matte soe no hare oer nembermer weder her hebben en mochte no neghere hande recht der an clame
ren en mochte . Ende omme dat wi scepenen van gh(er)oustberghe vorghenoemt willen willen dat alle dese vorworden vorseit bliuen ghehouden
euweleke vast ende ghestade gheliic datse voren ghescreuen siin So hebbe wi vore ons ende vore scepenen die na ons scepenen zelen siin te gher(oustberghe) dese lettren gheseghelt bi der beden van beeden den partien vorghenoemt met onsen cont(er)sayele vte hanghende Jn kinnessen van waer
heden . De welke lettren waren ghemaect Jnt Jaer ons heren alse men screef . m . ccc . ende vi . sgoensdachs na sente peters dach ende sente
pouwels

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]