[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Boogaarden Doos 05
idno 1328bis recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wi jan wilmaer de rode en(de) willem nose scepenen in Antw(er)pen maken cond Dat vore ons
q(ua)men de minist(er) en(de) dcouent vanden broede(re)n vand(er) derdd(er) ordenen in antwerpen i(n) deen side
En(de) jan canteman sh(er) claus cantemans sone in dand(er) side . En(de) bekenden in beiden
siden dat de vorseide jan v(er)cocht heeft wetteleke den vorseiden ministre en(de) co(n)uente alle
dat ghedeel en(de) recht dat hi jan houdende was ane de hofstat en(de) ane alle dat daer toe
hoert die gheleghen es in cortte mere naest des selfs co(n)uents huisinghe die wilen
was jans poertiers en(de) sijns wijfs wilen met alle dien rechte dat hi jan houdende
was ane dat eyghen en(de) ane alle den grond en(de) dat daer toe hoert / om(m)e ene sum(m)e
van ghelde daer af hem de vorseide jan wel v(er)gouden kende vanden vorseiden co(n)uente / Voert
bekenden si in beiden siden dat de vorseide minist(er) en(de) co(n)uent sculdech sijn alle jare
erfleke en(de) euweleke den vorseiden janne en(de) sinen nacomelinghen vand(er) vorseid(er) hof
stat en(de) van alle den guede dat si ligghende hebben tusschen dese selue hofstat en(de) de veste
tote acht(er) ter nuw(er)st(ra)ten viertiene oude grote tornoise gued en(de) custbaer van monten
sconings van v(ra)ncrike jaerlik(er) en(de) euwelik(er) renten ofte de w(er)de daer ane in gueden an
dren paim(en)te tegheldene en(de) tegheuene alle jare vanden vorseiden ministre en(de) co(n)uente
die daer nv sijn en(de) n[a]maels sijn selen . den vorseiden janne en(de) sinen nacomelinghen tel
ken sente steuens [da]ghe naest den kerstdaghe . en(de) daertoe drie capune altoes elcs jaers
ten seluen dagh[e] [Jn] kinnessen van desen lette(re)n beseghelt met onsen seglen . Ghegheue(n) Jnt
jaer ons he(re)n [] screef . m . ccc . achte en(de) twintech des sondags na ald(en) apostelen dach

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]