[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Boogaarden Doos 05
idno 1363bis recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wij woute(re) vander list ende arnoud vander molen scepene(n) jn antw(er)pen maken cond dat vore ons quame(n) brueder heinrijc van
waelhem minist(er) brueder arnoud de vriese bruede(re) vander derde(n) ordene(n) sente franciscus binne(n) antw(er)pen ende claus noeze ane
dene p(ar)tie / Ende jacob de teenghiete(re) ane dande(re) p(ar)tie / ende verliden onderlinghe ane beiden p(ar)tien / dat de vorghenomde brued(er)
heinrijc brueder arnoud en(de) claus noeze alse testam(en)tores he(re)n jans strubols priest(er)s den seluen jacobe den teenghiete(re) ghe
gheuen hebben terue / ende in erflakene Rechte te houdene ende te besittene . twee huyse met den gronde ende met allen dat
daer toe behoert ghestaen inde cabret strate dene ane dande(re) ende daer dene huys af gheheeten es leeuwen berch ande dande(re) de
soutkiste / Elcs siaers om(m)e neghene guldene florine dieme(n) heet hallinghe guet van goude ende swaer van ghewichte / Ofte
de werdde daer af in gueden ande(re)n ghelde jaerlake(r) ende erflake(r) Renten te gheldene ende te gheuene alle jare vande(n) vors(eiden)
Jacobe den teenghiete(re) ende van sinen nacomelinghen den vors(eiden) minist(er) die nv es ende namaels wesen sal int conuent vand(er)
vors(eide) derde(n) ordenen in antw(er)pen altoes te bekeerne t(er) aelmoesene(n) behoef ghelijc dat se de vors(eide) her jan strubolle beset en(de) bewijst
heeft ter poerten vander vors(eide) derde(n) ordene(n) te deelne vore sine ziele dene helft daer af op sente jans dach bapt(ist)en jn midden
zome(re) / ende dande(re) helft daer af opden kerssauond . daer toe soe heeft gheloeft de vors(eide) jacob vore hem en(de) vore sine nacomelin
ghe te gheuene alle jare dene helft vanden lant cheinse die vten vors(eiden) tween huysen gaen ende daer toe half den lant
chijs die gaet vten huyse ghestaen alder naest den vors(eiden) huyse gheheeten de sout kiste . ende vten huyse daer naest ghe
staen gheheeten de catte sonder de vorghenomde erflakene Rente en(de) aelmoesene yet te minderne . Jn kennissen van desen
l(et)ren bezeg(e)lt met onsen seg(e)len / Ghegheue(n) jnt jaer ons he(re)n alsme(n) screef . M . CCC tsestich en(de) drie des maendaghs vore sent(e) nico
laus dach

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]