[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Boogaarden Doos 05
idno 1377 recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wij willem Drake Ende Jan vander Elst Scepenen in Antwerpen maken cont / Dat vore ons quam / pauwels top Ende bekende dat hi sculdich es
van gherecht(er) wettegher scout / Den minister ende den Conuente ghemeenlec vander derder Ordenen in Antwerpen Tsiaers erflec Eenen
guldene(n) pen(n)inc / dieme(n) heet ouden guldene(n) hellinc van florenchen goet ende custbaer van goude / en(de) van ghewijchte / van sinen huyse metten
houe gronde / ende met al dat daer toe behoert / ghestaen Jn de keyserstrate / tusschen Jan staes huys tsmandemakers in deen zide / Ende lijsbetten
wettich wijf wilen Jan ymmesoens hof in dande(re) zide / alsoe wij verstaen / Dwelke vors huys / de vors pauwels top . metten houe gronde ende met al
dat daer toe behoert / gheheellec en(de) al verbonden en(de) te pande gheset heeft ouer desen vors ouden guldenen hellinc Jaerleke(r) ende erfleke(r) Renten Te
gheldene ende te gheuene vanden vors pauwelse / ende van sinen nacomelinghen / Den vors minister die nv es ende den ghenen die na hem wesen selen
Jnt tvors Conuent / altoes tghemeyns Conuents behouf vors / Elcs Jaers eeuwelec durende op sente Mertens dach / die omtrent Jngaende(n)
wijnter gheleghen es. Jn kennessen van desen l(ett)ren bezeghelt met Onsen zeghelen Ghegheuen Jnt Jaer ons he(re)n alsmen screef . m . CCC . Tseuentich .
ende zeuene opden veertienden dach van Decembre : -

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]