[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Brugge
repository Rijksarchief Brugge
collection Oorkonden met Blauwe Nummers
idno 7055r
Historiek
origPlace H014p
settlement Damme
region West-Vlaanderen
Piet(er) de brune, willim vten hemme, jhan houdecard, jhan eywat(er) Ende) jhan . f. . hughemans wie Raetzliede inden
Dam doen te wetene hem allen die dese lettre zullen zien jof horen lesen dat vor ons camen castiaen de sceppere en(de)
marie zijn wijf En(de) gauen halm en(de) wetelike ghifte gillis hoefde van drien ponden en(de) zes sceleghe en(de)a cht peneghe
par. aerueliker renten siaers licghende vp den polre diemen heet cornuutz polre bi michiels van lembeke Ende
carstiaen de sceppe(re) en(de) marie zijn wijf vorseit beloueden gillis hoefde vorseit de vorseide renten te warandeerne ende
te wetten te waerne tieghen elken meinsche vp den vorseiden polre staende Ende zij v(er)lieden an beden ziden en(de)
v(er)claersden bi haeren Eede dat die vorseide rente v(er)cocht was en(de) yghenen Elc pond , omme zesse pond , waer of
carstiaen de sceppe(re) en(de) marie zijn wijf vorseit vor ons hem wel ghepaiet hilden jn kennessen van desen dinghen
hebben wie Raetzhede vorseit dese lettre bezeghelt met onsen zeglen vutanghende dit was ghedaen smaendaghes
na onser vrouwen dach ter lichtmesse jnt iaer ons heren als men screef dusentich driehondert twintich
ende achte -

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]