[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O617r
settlement *** leeg ***
region *** leeg ***
CY RO GRA PH

Weten alle de ghene die nu siin ende te commene siin Dat willem van Coudenberghe heeft ghecocht wettelijke en(de) Redelijke en(de) wel vergolden Jeghen
Jonfr katelinen sire dochtere en(de) jeghen gillis pandelaerde haren wettelijken vooght .drie. dachwant maetmerschs en(de) twalef Roeden gheleghen onder
der Eeken neuen jans mersch vander nuwerpoort En(de) te desen vornoomden meerssche so es willem vornoomt wetteleke toecommen suuer met sheeren Rente(n)
ende der in gheerft bij maninghen van den bailliu ende bij wijsdoeme van schepenen te behoudene paysiuelijke ghelijc sinen p(ro)peren Erue sonder Eenich
wedersegghen van yemene En(de) in alder manieren dat vorscreuen es so waest al ghedaen wetteleke bij maninghen van den bailliu en(de) bij wijsdoeme van
schepenen na vsage en(de) Costume van den dorpe hier ouer was jan vander nuwerpoort die men heet groetenbrouc alse bailliu miins heeren van sotte
ghem
in sente marien oudenh(ouen) En(de) alse schepenen ter seluer steden maes van Elst / heynric vander nuwerpoort jan de Rauen Jacop de boc en(de) pieter
de hase Dit was ghedaen jnt jaer ons heeren doe men screef .m.CCC. ende .lxix. den vierden dach van aprulle En(de) uut desen voors merssche
heeft miin vrouwe van oudenhouen Erfelijke .viij. s pariss siaers ghecochter Renten


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]