[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace K791r
settlement *** leeg ***
region *** leeg ***
Cont sij allen luden dat ic Jan buys quijt scelde die goede stadt van ypere als van tien scellin
ghe
grot vlems die nu versteue(n) op den iersten dach van aprille lest leden en(de) van allen
gebede(n) mine(n) lieue(n) he(re) en(de) neue [ he(re)u(er) ] willem van gorinchem deken tot lyere dat hi dit beze-
ghele
om dat ic mine(n) zeghel bi mi niet en hadde Ende ic willem van gorinche(m) voirs om bede
des voirs jans hebbe mine(n) zeghel aen desen brief ghehange(n) Jnt Jair ons he(re)n dusent
ccc ses ent neghentich op den vijfsten dach van meye

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]