[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O111p
settlement Velzeke-Ruddershove
region Oost-Vlaanderen
Wij lantscepenen van zotteghem maken Cont ende kenlec allen den ghenen die nv sijn ende hier
naer
wesen zullen Dat bertelmeeuus zoete heeft ghecocht wetteleke ende redenleke ende wel
vergolden jeghen lieuine van tsalons twee buenre lants lettel min ofte lettel meer dat voer
maels
was lieuins van Oudenaerde gheleghen vpt heitvelt comende metten Eenen hende an
hankerbosch ende an dander zijde an willems neckers lant / Ende dit voerseide lant heeft
lieuin voernoemt vercocht met Eenen halster roghes jaerlijx hute gaende te renten den
spitale van velzeke Ende lieuin voerseit ghijncs hute ende wasser of ontheerft Ende bertel
meeus
voerseit quaemmer wetteleke toe ende wasser jn gheheerft naer costume van den lande
van zotteghem Ende omme dat alle dese voerseide dinghen zullen bliuen goet vast ghestade ende
wel ghehouden waren zij ghedaen wel ende al wetteleke jn kenlicheden der waerheden hebben
wij lantschepenen bouen ghenoemt desen jeghenwoerdeghen tsaertre ghezelt met onse huut
hanghenden zeghele Ende behouden Elcs mans rechte dit was ghedaen jnt jaer ons heeren
doe men screef dusentech driehondert ende achte ende zestech jn sente jans daghe Ewangelists
naer kerst dach


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]