[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace N527r
settlement *** leeg ***
region *** leeg ***
Wje johan snouc michiel masin andries mewelin wouter de bets en(de) johan blaeuvoet schepenen mire vrouwen
der abbedessen van messine jn zuutscoten en(de) jn noorscoten jn dien tyden doen te weitene allen den ghenen
die dese lettre zullen zien of horen lesen dat de here johan scerebaert pape en(de) portre jn ypre heeft
ghecocht en(de) ghecreighen te sinen bouf en(de) te sijns hoyrs bouf jegh(en) clais baerse den ouden van zuutsco
ten
onderhalf ymet lants litel min of litel meer ligghende binnen der proghie van zuutscoten name
nachtelike
binnen der vierscare mire vrouwen voors dat es te weitene bewesten johan beyers tusschen
der lant dilf en(de) der kemle tusschen johan clais sons lande an dene zide en(de) johan beyers lande an dander
zide van den welken voors lande die voors clais baers lyet uulgouden en(de) wel betaelt en(de) heuets
ghegheuen halm en(de) ghifte lammin den wale van zuutschoten svoors here johan scerebaerts bouf wel
en(de) wettelike naer costumen en(de) vsagen van der vierscare mire vrouwen voors en(de) heiuets hem
gheloft ghewaersceipe te warendeirne van allen calaengen jeghe(n) allen lieden vte den voors lande gaende
zeuen scellinghe par sjaers erueliker Renten en(de) voort quite lant om(m)e quite ghelt behouden mire
vrouwen lantscout diere ute gaet . Jn orconsceipen van al den voors dinghen en(de) bi versouken van
beden partien so hebben wje schepenen voors dese lettre gheseghelt met onsen zeghelen uuthan-
ghende
dit was ghedaen jnt jaer ons heren als men screef .m. ccc. en(de) zestich vp den zeuensten
dach van hoymaent

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]