[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Oorkonden met Blauwe Nummers
idno 9407r
Historiek
origPlace I142p
settlement Hulst
region Zeeland
WJ bouden lieue / Clais [?] ours / wouter heinrics zone / En(de) Jhan bouc de Jonghe Schepen(en) Jn hulst doen te
wetene allen lieden die dese presente lett(r)en zullen zien Jo horen lesen dat quam vore ons Jn pro-
pren persone / willem serloys zone / en(de) verliede dat hi heift verkocht ome ene summe van ghelde
die hem al wel en(de) wlcomelike betaelt es / meester roegiere van rolengheem capellaen Jn onser urouwe(n)
kerke te curterike / Ene eruelike en(de) ewelike rente van twintich schellinghen parisisen / elkes jaers
eruelike en(de) ewelike staende en(de) ghedurende den ouden coninx groten tornoysen gherekent vor twaelf
penninghe parisise / Te gheldene alle Jare jn sente jhans daghe in midden zome(re) zonder enighe faute
En(de) dese vorseide rente elkes iaers eruelike en(de) ewelike staende en(de) ghedurende heift willem vorseid
wettelike beset bewijst en(de) versekert up drie ghemete lands ligghende Jn den langhendam up de
vorsche creke tusschen der kerken land van der does of ene zide / En(de) der kerken land van
bodelo of ander zide / En(de) die dese presente lette(re)n te hemwaert heift mach hinnen dese vorseide
rente elkes Jaers gheliic Joft meester roegier vornoemt Jn propren persone zelue ware jn
orconschepen en(de) kennessen van den vorseiden dinghen hebben wi schepen(en) boue(n) ghenoemt ane dese
presente lett(r)en ghehanghen onse propre zegle huuthanghende Jn tiaer ons heren als men screef
dusentich driehondert / dertich / en(de) achte up sente pieters en(de) sente pauwels dach -

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]