[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen OLVHospitaal
idno 175 recto
Historiek
origPlace O228p
settlement Geraardsbergen
region Oost-Vlaanderen
Weten alle die ghene die siin ende die te Commene siin Dat jhan van steenbrugghen heeft ghecocht en(de) beiacht wel
ende wettelec jeghen jhanne van merchtine . xv . s pariiss siaers Erffeleker renten dats te ue(r)staene alzulke mu(n)
te alse de graue van vlaende(re)n jaerliixs doet Ontfaen van sinen tseinze en(de) renten binnen der poe(r)t van gherouts
berghe . Dewelke rente vorseit jhan van m(er)chtine vorseit heeft beset en(de) bewyst op sin huus en(de) op sin Erue in de nieu
straete neuen peeters der moyen huus en(de) Erue in deen side en(de) jnghels smersmane Erue in dande(re) side achte(re)
gaende tote(n) ander straeten . Ende dese vorghenomde rente te gheldene emmer elkes siaers Euwelec durende telken
kerssauonde ende telken sente marie(n)licht meesse daernaest volghende vergouden te sine Ende ware alse dat
jhan van m(er)chtine vorseit hi ofte sin oer niet ne gouden jhanne vorseit telken kerssauonde en(de) dat en(de) sente
marie(n)licht meesse Daer naest volghende ouerleede Er dan dat de vorseide rente vergouden soude sin dat
dan jhan van der steenbrugghen vorenghenomt soude moghen sine hant slaen ane tvorseide huus en(de) Erue
in alle der manniere(n) dat gheleghen ware ofte gheleghen soude sin Ertuast en(de) nagheluast en(de) houdent Euwelic pay
siuelec ghelic sinen ande(re)n properen goede sonder callange van yemene Als waerbi datte(re) jhan van m(er)chtinne
Ofte sin Oer ofte diet vorseide huus en(de) Erue houdende souden siin nemmer meer neghen rande recht
der ane Clameren no ghecrighen en soude moghen hen ware bi den wille en(de) Consente van jhan van der steenbrug
ghen . Ter welke(re) renten vorseit jhan van der steenbrugghen Come(n) es en(de) der jnne gheerft wel en(de) wette
lec en(de) heefte(re) al ane ghedaen dat hi sculdech was te doene bi wette naer Costume en(de) vusage van der poert van
gheroutsberghe . Duelke huus en(de) Erue vorseit jhan van m(er)chtinne vorseit heeft gheloft te warand(er)ne
met xi . s pariiss siaers en(de) [] [?] ter taffelen . Hier ouer waeren louis van vilbeke en(de) danneel stoude
harinc scepene(n) van gheroudsberghe Dit was ghedaen Jnt Jaer doe men screef . xiij C . ende
. lv den vi sten dach van m(er)te

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]