[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Boogaarden Doos 05
idno 1354bis recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wij willem de molennere En(de) Ramoud van den werue scepene(n) in antwerpe(n) maken Cont dat voer
ons quame(n) jan bode en(de) Enghbrecht de molennere onse medescepene . berechtere(n) der taflen des
heilegh gheests in onser vrouwe(n) kerke in antw(er)pe(n) aene deene zide . En(de) broeder jan de visschere
minister des co(n)uents der derder broede(re) in antw(er)pe(n) . en(de) broeder jan van wineghee(m) keldewerder
des voerseids co(n)uents . aene dander zide . En(de) beke(n)den de vorseide berechte(re)n des heilegh gheests
van der vorseider tafle(n) weghe(n) En(de) broeder ian en(de) broeder jan vorseit van hoers co(n)uents weghen dat si
om openbaere(n) oerboere en(de) porfite(n) aene beiden zide(n) ghedaen hadden en(de) hebbe(n) eene wisselinghe van
goede hier na bescreue(n) . Dats te verstaene . Dat de tafle des heilech gheests vorseit hebbe(n) sal en(de) heffen
vier dalf pont payments tsiaers erflec altoes te sente jans misse van den achtiene ponde(n) payme(n)ts
erfleker Rente(n) . die de vorseide co(n)uent en(de) broedere hebbe(n) en(de) houdende siin op een huys ghestaen
tantw(er)pe(n) aene de merct gheheete(n) de tafelronde . En(de) daer toe eene(n) ouden scilt goet en(de) custbae[r]
van ghoude en(de) van ghewichte die de vorseide co(n)uent en(de) broedere hebbe(n) en(de) houdende siin op de
Cameren die der vorseider taflen des heilech gheests siin en(de) toebehore(n) ghestaen op den hoec van den
groene(n) dale bi des ghasthuys steegher also si ons seiden . En(de) de vorseide broedere en(de) co(n)uent selen
hebbe(n) en(de) behouden die drieponde payments jaerliker en(de) erfliker Rente(n) die si sculdech ware(n) der
vorseider taflen des heilech gheests . En(de) daer toe de twee ghedeele van horen drie steden die joncv(ro)uwe
margriete van over scelde houdende wilen was in thuys van hoboke(n) ghestaen in de nustrate . en(de) gaf
der vorseid(er) taflen des heilech gheests also wij v(er)staen hebbe(n) . En(de) om dese wisselinghe te vestene en(de) te
ghewaregheue so verteghe(n) de vorseide partien op mallecandren en(de) op tvorseide goet dat si mallec
andren bewiist hebbe(n) En(de) beke(n)de(n) dat si daer aene gheene recht behilden noch nem(m)ermeer rechts ver(-)mete(n) selen in Eenegher maniere(n) . jn ken(n)issen van desen lett(re)n bezeghelt met onsen zeghele(n) ghegheuen
jnt jaer ons he(r)en( )alsmen screef . m . CCC . vuftech en(de) viere des donderdaeghs voer alderheileghe(n)dach

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]