[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen, Onze-Lieve-Vrouwhospitaal
idno 066bisr
Historiek
origPlace O228p
settlement Geraadsbergen
region Oost-Vlaanderen
Weten alle de ghene die siin En(de) die te comene siin Dat Gillis de tromp(r)e heft ghenomen jn wetteleken pachte je
ghen miere vrouwen de p(ri)eusen van den ospitale van gheroutsb(er)ghe en(de) jeghen de sust(r)e hare hofstat en(de) haren
boengaert jn allen den gheleeghen dat gheleghen es te warenb(er)ghe dat de meiersse houdende was Teenen
t(er)mpte van . xx . jaren deen na dander naest volghende welc t(er)mpt jnghinc en(de) begonste te kerssauonde jnt
jaer ons heeren dat men screef m . ccc . en(de) . xxiij . om(m)e eene sekere som(m)e jaerleecx van ghelde dat te wetene
om(m)e . xviij . s . zwart paris tsiaers eenen ouden groeten coninx torn elken ou(er) . xij . d paris of de werde
der af jn andren goeden paimente Te gheldene jn ghereeden pennincghe(n) elcs jaers telken kerssauonde en(de) emm(er)
binnen den viere kerst daghen daer naest volghende vergolden te sine en(de) alsoe elcs jaers van jare en(de)
van . xx . jaren . xx . vulle pachte En(de) jn manieren ware dat sake dat gillis vors Niet en golde desen vors
pacht elkesjaers al sinen vors t(er)mpt vte telken kerssauonde ghelijc dat vorscreuen es en(de) de viere kerst
daghe daer naest volghende ou(er) leden en(de) de vors pacht niet vergolden en ware Dan so mochte min
vrouwe vors en(de) die van den ospitale hare hant slaen ane hare vors hofstat en(de) boengaert en(de) ane al
datt(er) op ware en(de) datsiere op vonden Voert so heeft gillis vors miere vrouwen en(de) dien van den ospitale vor
seit jn pande en(de) jn handen gheset ou(er) desen vors pacht sine huse en(de) sine hofstat gheleghen Neuen de vors hof
stat en(de) boengaert jn alselker manieren ware dat sake dat de vors pacht niet vergolden en wart elkes
jaers alse lancghe alse dese vors t(er)mpt durt ten daghe en(de) jn der manieren dat vorscreuen es en(de) wel ver-
claert Dat min vrouwe en(de) die van den ospitale vors mochten hare hant slaen ane de vors huse en(de) hofstat
en(de) ane al datt(er) op ware ert vast en(de) Naghel vast en(de) houdent eeweleke ghelijc hare vors hofstat en(de)
boengaert dat hare erue es alse warbi dat gillis vors no siin oer Nemm(er)meer ane den vors pacht no ane
de vors huse en(de) erue no ane al datt(er) op ware ert vast en(de) Naghel vast eerhalen no eerhebben en mochten
no gheen recht der an clameren en mochten lettel no vele hen ware bi wille van miere vrouwen en(de) vandien
van den ospitale vors Voert ware dat sake datt(er) eenech vrucht draghende boem verdroechde of af worde ghe
wait die ware gillis vors maer dat moest hi dien van den ospitale toeghe(n) en(de) daer ou(er) moesthi eenen andren
planten ghelijc dien perre ofte appelboem die wel en(de) soffisanteleec becleuen ware ten af gane van sinen t(er)mpte
En(de) planthiere meer die becleuen waren te sinen af gane die moesthem min vrouwe en(de) die van den ospita
le ghelden jn weseleecheden En(de) voert es te wetene alse dese vors t(er)mpt vte es dat gillis vors van desen vors
pachte de naeste es jndien datte[n]e die van den ospitale weder willen verpachten en(de) hijs alse vele gheuen wilde
alse een ander en(de) alse soffisanteleec fineren En(de) mids allen desen vorwerden en(de) ghelouen so hebben mijn vrou
we en(de) die van den ospitale vors gheloeft gillisse vorghenoemt desen vors pacht paisiueleke te doen ghebruke
ne sinen t(er)mpt vte jeghen elken die comen wille te daghe en(de) te rechte Dit was ghedaen jnt jaer dat
men seit . m . ccc . en(de) . xxiij . tsondaechs vore onser vrouwen dach ter purificacien v[e]re jhan nokerstocke sce
pene van Gheroutsb(er)ghe en(de) gherarde van boute ghezworne

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]