[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Boogaarden Doos 05
idno 1346bis recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wj jan van dorne Ridd(er) En(de) gilijs de scoene(re) scepene(n) in antw(er)pen maken cont dat vore ons qua(m)
heinric vanden brueke . En(de) bekende dat hi om ene sum(m)e ghelds daeraf hem gnoech es ghedaen
v(er)cocht heeft wetteleke bruder janne van winenghe(m) . brud(er) vand(er) derd(en) ordene(n) sente fr(an)ciscus
viere ghemete lands / mijn viue en(de) twintech roeden gheleghen in lilloe opden ghemenen
mour / daeraf die and(re) heleft en(de) dat wed(er)deel es meest(er)s jans peters dat welke land de vorseide
heinric quite scout tes vorseids brud(er)s jans behoef en(de )bekende dat hi selue en gheen recht
daer ane en behilt / en(de) dat gheloefde hi tewarne den selue(n) brud(er) janne quite en(de) los van
alre acht(er)stelre dicagen van allen cum(m)e(re) die daerop mochte ghegaen sijn tote op den
dach vand(er) daten van d(ie)re lette(re)n . jn kennessen van desen lette(re)n beseghelt met onsen ze-
ghelen . Ghegheuen jnt jaer ons he(re)n alsm(en) screef m . CCC . viertech en(de) sesse des maendaegs
na belokenen chinxsenen

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]