[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Mechelen
repository Stadsarchief Mechelen
collection OCMW Mechelen
idno 4919 recto
Historiek
origPlace K830r
settlement regioMechelen
region Antwerpen
wi [?] der vriheit [?] neckerspole wouter van r [?] pade wout [?] en(de) gherart stamelart [?] groten
en(de) doen [?] allen den g[ hene(n) ] die dese lettre(n) sien en(de) hoere(n) lesen dat h [?] potterinne heft ghecreghen [?] ghecocht
jeghen beatrisen van de besseme en(de) jeghen hare(n) mombore tshoefs boef van [?] [b] eghine(n) twintech s tsaers erfleecs tsijns
ghemeins payments alse tallen van paymente ghehinghe en(de) gheheue sijn sal ghemeinleke in borse gaende en(de) te ghil
dene helf te sente jans misse en(de) dander helft te kersauonde vp een erue metten gronde en(de) dat daer toe hoert en(de) dat
gheleghen es in de scipuortstrate tuschen jans erue van bennenbeke en(de) jans erue van stadiken en(de) dat goesen phi
lips houdende es wt desen erue gheet een [ o ] tsaers voer dese xx s en(de) niimmeer te desen xx s tsaers soe es ghedaen
Dese voerghenoemde lizabet de potterinne tshoefs boef van den beghine(n) met maennissen srechters en(de) met wisdome
derre scepene(n) die hier ghenoemt sijn en(de) diere sculdech vp waren te wisene alse wit en(de) recht van den lande
wist en(de) behoudeleke jeghelijs rechte vm dat dit waer es en(de) wi scepene(n) dit kinne(n) soe heb wi onse seghele ghe
hanghen an dese lettre die was ghemaect int jaer ons here(n) doen men screef m ccc j te half merte

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]