[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Abdij Merkem
idno 78r
Historiek
origPlace N029p
settlement Merkem
region West-Vlaanderen
WJE andries hoefnaghel willem verrosen sone aernoud zuankaerd jan de hane ende stasin prillin scepenen te maerchem Jn dien
tiden Doen tewetene alle den gonen die dese lettere zullen zien Jof horen lesen dat cam voer ons maroie pieter weinins dochter ende
ghaf wettelike halm ende ghifte griele jan tierins dochtere van tween linen lants lettel min jof meer ligghende binder prochie van
maerchem ende binden ambachte mer vrouwen namenachteleke bewesten Jan hallincoex hofstede die jan boelins was streckende oest
ende west neuen jan hallincoex lande ende maroie pieter weinins dochter vors. wedde griele Jan tierins dochter vors. dit vors. lant
te wettene te ghewaerne [i]eghen alle lieden vri lant quite lant onghelast van alre scout Jn kennessen van desen dinghen heben
wie scepenen vors. dese letere ghezeghelt met onsen zeghelen vut hanghende Dit was ghedaen Jnt jaer ons heren als
men screef dusentich drie hondert vichtich ende een vpten naesten sondach voer medewintere -

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]