[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O698r
settlement *** leeg ***
region *** leeg ***
Cont si alle den ghenen die sijn e(nde) zelen sijn dat gill(is) de hont van nuk(er)ke heeft ghegheuen ghe
halmet
e(nde) waerscepe ghelden dien van den hospit(ale) ons(er) v(ro)uwen van auden(aerde) jn purre aelmoe-
sen
e(nde) ou(er) sine zeele e(nde) j(n) restore of hi jet hadde van hem tenachte(r) alt lant dat hem toe
behorde
jn de p(ro)chie van nuk(er)ke dat es te wetene .iiij. bunre lettel mer ofte min ligghe(n)de
j(n) diversen steden . t(er) littel ghinst ene hofstat e(nde) datt(er) an hangh(en) vij 1/2 dachwant op sente
marien borne
.1/2 bunre ant steengat .j. bunre op excoutre 1/2 bunre jt(em) .1/2. dachwant
e(t) van desen vorseyden lande ghinc die vorseide gill(is) vte wele e(nde) wettelike vor bailliu e(nde) vor
scepenen na de vsage e(nde) de wet van den lande / svorseit spetaels boef . e(nde) spetael
wertt(er) daer jn ghearuet wel e(nde) wettelike na de vsage e(nde) de wet vorseit js bi den
wille e(nde) bi den c(on)sente arnouds here van auden(aerde) ond(er) wien het gheleghen es behouden
sjjns rechts als v(e)r(r)e als v(e)r(r)e als hi sculdich es de behoudene hier ou(er) waren dese
rase van helleputte willem van d(er) ardbrugghen boidin van arixdale (kerst)iaen
van melden gill(is) de scoppe als scepenen van melden e(nde) om(m)e dat dese vorseide dinghe(n)
moeten bliuen goed vast e(nde) ghestade esser of ghemaect cyrog(ra)phie j par houden scepene(n)
van melden e(nde) dander par die van den hosp(itaelen) vorseit e(nde) was ghedaen jnt jar ons heren
m ccc ix sdonredaghes na oct(avi) mei


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]