[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen, Onze-Lieve-Vrouwhospitaal
idno 081r
Historiek
origPlace O228p
settlement Geraardsbergen
region Oost-Vlaanderen
Wy Jhan vlieghe rase de haghemutere Gillis minne Jhan van kereghem . Jhan moelmersch
ende maes van brakele .. Scepenen van Gheroudsberghe maken Cont ende kenlic allen den ghenen die dese
letteren zelen sien Ofte horen lesen Dat steuin van ronse de mersman essculdech wetteliker scout
ende Erfeliker renten . wouteren van der Gracht onsen ghezelle ende sinen Oere . Dertech oude
grote Coninx tornoyse siaers van sconinx munte van vranckerike goet ende Gaue ter welker
renten voers wouter voerenghenomt Commen es ende der Jnne gheheruet wel ende te wette
ende heefter al af ghedaen dat hire af sculdech was te doene bi wette De welke rente voerseit
steuin voerenghenomt heeft beset ende bewyst den voers wouteren op sin huus ende op sin
Erue Jn allen den ghelaghen dat gheleghen es . bi der [mi]er brughen tusschen fierkins
baertmakers huus ende Erue was Jn deen side / ende allaems boudets huus ende Erue in dander
side .. Ende es te wetene dat steuin voers ende sin Oer / ofte deghene die dit voers huus ende
Erue houdende zelen sin zullen moeten ghelden wouteren voerenghenomt ende sinen Oere
dese voers Dertech Oude grote Coninx tornoyse ofte de werde der af in andren munten
Emmer elkes siaers Euwelic durende telken paesschen Ofte Emmer elkes siaers Euwelic
telken belokenen tscinxenen naer paesschen volghende vergouden te hebbene Ende es te
wetene ware dat sake dat steuin voers ofte sin Oer . ofte de ghene die dit voerseide huus
ende Erue houdende souden sin niet engouden wouteren voerenghenomt ende sinen Oere
dese voers rente Emmer elkes siaers Euwelic durende telken paesschen ende belokenen
tscinxenen naer paesschen volghende Ouer lede eer / dan / dat dese voerseide rente
vergouden ware . Dat dan woutere voerenghenomt ofte sin Oer / soude moghen hare hant
slaen ane dit voers huus ende Erue Jn allen den ghelaghen dat gheleghen soude sin hert
vast ende naghelvast ende houdent Euwelic paysiuelic ghelic haren anderen goede sonder
enech mesbeuren no sonder enech weder segghen van yemene . alse waerbi dat steuin vors
no sin Oer / no de ghene die dit voers huus ende Erue houdende souden sin nemmermeer
negherande recht der ane Clameren eeschen no ghecrighen en mochten enware bi wille
ende bi Consente van wouteren voers ofte van sinen Oere . Voerd soe es te wetene dat
steuin voers no sin Oer / nemmermeer maken en moghen poerters no poertessen op
dit voers huus ende Erue .. Ende Omme dat wy Scepenen voerenghenomt willen
ende begheren dat alle dese dinghen bliuen ghehouden Euwelic goet vast ende ghestade
Jn allen den manieren dat si voersc(r)euen sin soe heben wy ouer ons ende ouer scepe
nen die naer ons ende ouer ons Scepenen zelen sin te Gheroudsberghe dese presente
lettere doen bezeghelen met den Conter sayele van onsen Scependomme hute hanghende
bi der beden ende versouke van beeden den voerenghenomden partijen de welke
was ghemaect ende ghezeghelt Jnt Jaer ons heren alse men screef Dusentech Drie
hondert tue ende dertech den [vi]sten dach voer sente baufs dach

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]