[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Brugge
repository Rijksarchief Brugge
collection Oorkonden met Blauwe Nummers
idno 2151r
Historiek
origPlace H054
settlement Gistel
region West-Vlaanderen
Jan Jacob gillis gheraert Reysin arnout die damhoudere luuc willems sone soeuins ende jan ardewust scepenen
te ghistele Jn dien tiden doen te weetene alle den gheenen die deesen tsart(er) sullen Zien of horen leesen dat
camen voor ons als voor scepenen Robrecht jans ende griele siin ghetrouwede wiif gauen alme ende wet
telike ghifte den heere jan vromout prochipape te ghistele vors ende tonser vrouwen ghilde boef der
bouen van enen aluen ghemeete lants lettel miin of meer licghende bin den ambochte en(de) bin der proch
ye van ghistele en(de) in somerloos tusscen miins he(re)n van ghistels lande of een side ende Jans moenecs
lande of ander side ende dit ghauen si vors. up te comene der ghilde tende hare beeder doot ende met
achte peneghen pars. tsiaers ewelike ende arueliker renten gheldende coep ende versteeuenesse als die
auenturen gheuallen ende so wan eer dat Robrecht Jof griele siin wiif vors. sal weesen comen van liue
ter doot so sal die gheene die lanxt leeuet van hem beeden vors. dit alf yemet lants vors. behouden
tsinen liue om(m)e twellef sceleghe par. tsiaers Jeeghen onser vrouwen ghilde vors. ende daer om(m)e sal
men doen hare beeder Jaeretide teen ope ende ten ende van der doot van hem beeden so sal dit lant
vors. bliuen der ghilde al soest vors. es sonder fuite ende malengien Jn kenlicheden van deesen dinghe(n)
dat si goet ende wel gheouden sullen siin so ebben wie scep(e)n(en) vors. deesen presenten tsaert(er) bezeegh
elt met onsen zeeghelen wuthanghende dit was ghedaen up den darden dach in pietmaent Jnt
Jaer ons he(re)n doe men screef dusentich drie ondert sestich ende viue -

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]