[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Mechelen
repository Stadsarchief Mechelen
collection OCMW Mechelen
idno 5011 recto
Historiek
origPlace K793r
settlement regioDuffel
region Antwerpen
Ane alle die ghene die dese lette(re)n zien zelen en(de) horen lesen / jan van hincsenhaghe / jan van stadyken / jan ballaerd / jan van lynt / willem vander
Eertbrugghen / heinriic vanden Echelpoele / en(de) heinriic zelle / scepene(n) miere vrouwen van duffle / salut en(de) kennisse der waerheit . Wij doe(n)
te wetene / dat vore den meyere miere vrouwe(n) van duffle en(de) voer ons come(n) es / Jan van beffere / en(de) heeft bekent dat hi sculdegh es Janne
vande(n) Calcouene / en(de) gielise van Aedengheem viiftien pond ouder coniinx groet tornoyse goeder en(de) gherechter / te gheuene en(de) te ghildene
den voerghenoemde(n) Janne van den Calcouene / en(de) gielise van Aedengheem / ochte den ghenen die diese lette(re)n brenght te der voerghenoemder
Jans vanden Calcouene / en(de) gieliis van Aedengheem / ochte des brenghers van desen lette(re)n maennissen . En(de) omme die meere zeker-
heit van desen ghelde den voerghenoemde(n) janne van den Calcouene en(de) gielise van aedengheem te doene / soe heeft die voerghenoemde jan van
beffere met maennissen des meyers en(de) met onsen vonnisse en voerghenoemde(n) janne vanden calcouene / en(de) gielise van aedengheem
tene(n) gherechte(n) onderpande gheset en(de) verbonden / een stucke lants met den gronde en(de) dat daer toe behoert / dat hout tuschen vier
boenre(n) en(de) vierdalf boenre(n) dat gheleghen es bi willems vanden winkele / tuschen den lande oliuiers van heysebroec jn dene zide / en(de)
die strate daer me(n) gheet te mitsele weerd jn dande(re) zide . En(de) dat men hout van miere vrouwe(n) van duffle voerghenoemt . En(de) es
gheschiet jn desen dinghen met maennissen des voerghenoemts meyers en(de) met onsen vonnisse / al datter sculdegh toe was te gheschienne
met den vonnisse / en(de) met den Rechte . En(de) om(m)e dat dit waer es / en(de) dese dinghe alsus voer ons gheschiet siin . soe hebben wij
scepene(n) voerghenoemt onsen ghemeine(n) seghel ane dese lette(re)n ghehanghen . Dit was ghedaen Jnt Jaer ons he(re)n . alse me(n) screef
dusentegh / driehondert / en(de) drie ende twintegh . des sat(er)daghes na des sacraments dagh .

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]