[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen OLVHospitaal
idno 101 recto
Historiek
origPlace O228p
settlement Geraardsbergen
region Oost-Vlaanderen
Weten alle die ghene die siin en(de) die te commene siin Dat jhan cornuut heeft ghecocht en(de) bejaecht wel en(de)
wettelic jeghen den her jhanne den smet Capellaen van sente lois van gheroutsberghe . v . s suarter par
siaers erfelic en(de) euwelic staende Op een huus en(de) op een erue dat lisanen smets es en(de) daer si nu jn
woent gheleghen op den steenputte neuen huus en(de) erue allisen smets an deen side en(de) wouter smets
huus en(de) erue an dander side En(de) dit om(m)e eene summe van ghereden pennighen de welke jhan voers
wel en(de) wettelic v(er)golden heeft Te welker voers rente jhan voerenghenoemt es com(m)en wel ende te
wette en(de) heefter al af ghedaen dan he(re) en(de) der weet dat hire af sculdech was te doene bi wette En(de) voert
es te wetene dat men dese voers rente ghelden sal en(de) heeffen elke siaers euwelic en(de) emmermeer
telkens sente meertins messe in winte(re) jhanne voers ofte den ghenen die dese cyrographie brincht
hier ouer waren jacop van den sualmen en(de) michiel boudewins scepenen van gheroutsb(er)ghe jnt jaer
ons heren alse men screef . m . ccc . en(de) xxxix . den vierden dach ten wtghane van meerte

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]