[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace N072p
settlement Ieper
region West-Vlaanderen
Wie suster lisebette bi den ghedoghe van gode abdesse va(n) sinte clare typre kenne
dat jc hebbe ontfanghen van der steide va(n) ypre in de name en(de) ouer suster kateline
smisen nonne in onsen clooster xxiiij . lb . par als va(n) de(n) paiemente dat haer viel de(n)
xvsten dach va(n) lau maent va(n) de(n) welke paimente voors en(de) van alle(n) verleidene paie
mente
en(de) al dat atouchieren mach omme cause van der vors lijf rente houdic mi
wel vernouch in de name en(de) houer suster kateline voors in kennesse der wareide
so hebbe jc abdesse voors deise l(ett)re gheseighelt met minen zeighele hute
hanghende int jaer nos heren als men screef .m.ccc. iiijxx en(de) xix den
xvsten dach van lau maent

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]